Șomajul, în continuă scădere la nivelul județului Hunedoara

La sfârșitul lunii octombrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.040 șomeri (din care 2.689 femei), rata șomajului fiind de 2,93 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,01 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,08 pp.

Din totalul de 5.040 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.450 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.590 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.612  șomeri provin din mediul rural și 3.428  sunt din mediul urban. Cei mai mulți dintre șomeri corespund vârstei cuprinse între 40-49 de ani (1401), iar cei mai puțini au vârsta cuprinsă între 25-29 de ani (392).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  29,12 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 22,80 %, iar 19,46 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 15,67 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10,49 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,46 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 982 persoane foarte greu ocupabile, 2.800 greu ocupabile, 640 mediu ocupabile, iar 618 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.