Rata șomajului în județul Hunedoara la finalul anului 2019, sub 3%

La sfârșitul lunii decembrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.157 șomeri (din care 2.714 femei), rata șomajului fiind de 2,99 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,01 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,02 pp.

Din totalul de 5.157 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.368 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.789 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.783  șomeri provin din mediul rural și 3.374 sunt din mediul urban.

Din perspectiva vârstei celor aflați în șomaj, statistica relevă faptul că numărul cel mai mare de șomeri corespunde persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40-49 ani (1355), în timp ce numărul cel mai mic de șomeri corespunde grupei de vârstă cuprinsă între 25-29 ani (380).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27,85 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 25,32 %, iar 19,02 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 15,31 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10,21%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,29 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:

  • 982 persoane foarte greu ocupabile,
  • 2.777 greu ocupabile,
  • 783 mediu ocupabile,
  • 615 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.