Universitatea din Petroșani a realizat indicatori relevanți în 2019 și în domeniul de cercetare, cu rezultate evidențiate la nivel național și internațional

Dincolo de activitățile didactice din cadrul celor trei facultăți, completate cu o apreciată Școală Doctorală, printre elementele care constituie principalele direcții de desfășurare a activităților de la Universitatea din Petroșani, cercetarea științifică reprezintă încă un etalon cu indicatori relevanți și cu rezultate evidențiate la nivel național și internațional pentru colectivul acesteia.

Din această perspectivă, după cum a declarat rectorul Radu Sorin Mihai, anul 2019 a fost unul de excepție, cu realizări deosebite în această direcție, care au condus nu doar la creșterea prestigiului Universității din Petroșani, ci și la atragerea de fonduri semnificative la bugetul instituției. ”Mă bucur că în cadrul colectivului nostru avem nu doar cadre didactice de excepție, capabile să ridice ștacheta actului de educație, ci și oameni cu preocupări în activitatea de cercetare, care au adus și în anul precedent plusvaloare întregii noastre echipe și Universității din Petroșani, în general”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Acesta a ținut să evidențieze faptul că în urma activităților de cercetare științifică, desfășurate în mai multe planuri, Universitatea din Petroșani a reușit, în premieră, să obțină performanța de a fi inclusă în Clasamentul SCIMAGO INSTITUTIONS RANKING, unde ocupă un onorabil loc 35 în rândul tuturor instituțiilor de învățământ și al institutelor de cercetare-dezvoltare din România și un meritoriu loc 858 în clasamentul mondial, între cele 6459 de instituții clasificate în acest top. Rezultatul vine ca urmare a creșterii continue, din anul 2015 încoace, atât cantitativ cât și calitativ, al tuturor indicatorilor care măsoare activitățile din domeniul cercetării științifice de la UPET. Rectorul Radu Sorin arată că, în ceea ce privește, spre exemplu, articolele publicate în reviste cotate ISI și ISI Procedeengs, numărul acestora a crescut de la 75 (în anul 2015) la 96 (în anul 2019). Similar, în ceea ce privește obținerea de granturi și contracte de cercetare și prestări servicii, dacă în 2015 numărul total al acestora era de 57, la finalul anului 2019, acestea sunt de peste 100 (9+110 CPS).

Potrivit Raportului privind activitatea de cercetare științifică și relații internaționale a Universității din Petroșani în anul 2019, întocmit de prof.univ.dr.ing. Roland Iosif Moraru (prorector responsabil de coordonarea Domeniului de Cercetare și Relații Internaționale al UPET) și aprobat de Senatul academic în ședința de la finalul lunii ianuarie, toate obiectivele stabilite de conducerea Universității din Petroșani în acest domeniu au fost atinse și depășite.

Raportul arată că, numai în anul 2019, cele peste 100 de lucrări de cercetare științifică contractate de Universitatea din Petroșani, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei, au adus numai din cota de regie, un beneficiu de 349.703 lei în conturile instituției academice din Valea Jiului. Acestora li se adaugă granturile obținute în 2019 în mod direct și cele derulate în contracte de parteneriat cu alte instituții abilitate din țară, care au contribuit, de asemenea, în mod semnificativ, la echilibrarea balanței bugetare a Universității. ”Am derulat 13 astfel de granturi în cadrul unor programe naționale sau internaționale, la care colegi de-ai noștri au fost manageri de proiect, în derularea cărora s-au implicat mulți alți colegi din colectivul nostru, drept pentru care le mulțumesc, în numele conducerii instituției noastre”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Acesta apreciază în egală măsură rezultatele obținute de cadre didactice și grupuri de cercetători de la Universitatea din Petroșani, care au avut în cursul anului precedent o prezentă activă, relevantă și premiată în cadrul Saloanelor Naționale de Inventică și Inovare. Astfel, 6 din cele 10 invenții prezentate de cercetători ai Universității din Petroșani au fost distinse cu medalii de aur, argint și bronz la Euroinvent Iași (cel mai mare salon de inventică din Sud-Estul Europei). Alte 7 din 11 brevete prezentate la Salonul Internațional de Invenții și Inovații ”Traian Vuia” de la Timișoara au fost medaliate cu aur, argint și bronz.

Toate aceste rezultate vin pe fondul atenției sporite pe care conducerea Universității din Petroșani a acordat-o acestui domeniu. Prorectorul Roland Iosif Moraru arată în raportul său că, în cadrul instituției de învățământ superior din Valea Jiului, funcționează un număr de 7 Centre de cercetare acreditate, completate de un număr semnificativ de laboratoare de specialitate dotate corespunzător în vederea derulării de activități de cercetare științifică.

Pentru a păstra linia ascendentă a interesului cadrelor didactice și al studenților pentru activitățile de cercetare, conducerea Universității din Petroșani intenționează adoptarea unor măsuri de încurajare și susținere a celor care se dedică acestui tip de activități în cadrul universității.