INCD INSEMEX Petroșani, o instituție de cercetare-dezvoltare etalon, adevărată ”carte de vizită” pentru Valea Jiului

Aflăm, în mod constant, în ultimii ani, prin diverse mijloace, despre performanțele obținute de Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă, atât în activitățile de cercetare și inovare, dar și în cele de evaluare a unor situații de urgență.

Dincolo de fireasca mândrie locală pe care o simțim cu toții la fiecare succes al cercetătorilor de la INCD-INSEMEX Petroșani, nu de puține ori de punem întrebarea: cine sunt oamenii care stau la baza acestor performanțe și care sunt activitățile acestora care au dus instituția din Valea Jiului într-o poziție de top în ierarhia activităților de cercetare-dezvoltare din România și din întreaga lume ?

Înființat în urmă cu 71 de ani la Petroșani, ca institut de cercetare în domeniul securității miniere și reacreditat, sub actuala denumire, în anul 2006, prin Hotărâre de Guvern, INSEMEX și-a diversificat permanent aria de competență în domeniul cercetării, fiind astăzi una dintre cele mai performante instituţii care efectuează cercetări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru medii potenţial explozive şi/sau toxice din întreaga lume. Confirmă acest lucru atât faptul că în elaborarea expertizelor cu privire la înregistrarea unor incidente de acest fel din întreaga țară, cercetătorii institutului din Valea Jiului sunt solicitați de fiecare dată de anchetatori, cât mai ales faptul că experiența cercetătorilor de la Petroșani este solicitată și de alte state care nu au propriile instituții de cercetare de acest tip. O confirmare în plus a potențialului INSEMNEX constă și în faptul că, în mod constant, cercetătorii acestuia au reușit și reușesc să obțină, în fiecare an, medalii și diplome de excelență la saloanele naționale și internaționale de inventică și inovație, iar OSIM înregistrează la rândul său, în moc constant, rezultatele muncii colectivului de
cercetători de la INSEMEX.

Puțini știu încă că în spatele tuturor acestor rezultate, stau ore întregi de muncă, de studiu, de analiză și de experimente pe care le desfășoară zi de zi o echipă de oameni dedicați muncii lor,
oameni cu pregătire temeinică în specialitatea lor, în cea mai mare parte deținători ai titlului de doctor în științe inginerești. De cele mai multe ori, cu modestia caracteristică oamenilor de valoare, performanțele acestora sunt prezentate ca rezultat al unei munci de echipă și nu ca un merit individual al fiecărui membru al acestei echipe.

Cert este că în toate performanțele obținute de cercetătorii INSEMEX Petroșani, primul și poate cel mai exigent evaluator este chiar Consiliul științific al acestei instituții, compus din personalități de prim rang în activitatea de cercetare din țara noastră. Este suficient să amintim în acest sens, componența Consiliului științific al INCD INSEMEX Petroșani, pentru a avea confirmarea deplină a acestui lucru: dr.ing. George Artur Găman – cercetător științific gradul I; dr.ing. Emilian Ghicioi –
cercetător științific gradul I; dr.ing. Doru Cioclea – cercetător științific gradul I; dr.ing. Gheorghe Daniel Pupăzan – cercetător științific gradul I; dr.ing. Angelica Nicoleta Călămar – cercetător științific gradul I; dr.ing. Sorin Consatntin Burian – cercetător științific gradul I; dr.ing. Mihai Magyari – cercetător științific gradul I; dr.ing. Lucian Moldovan – cercetător științific gradul I; dr.ing. Mihaela Părăian – cercetător științific gradul I; dr.ing.habil. Dragoș Alin Vasilescu – cercetător științific gradul I; dr.ing. Attila Kovacs – cercetător științific gradul II; dr.chimist Maria
Prodan cercetător științific gradul III ș.a.

”Este esențial să precizăm faptul că membrii Consiliului științific al instituției noastre au privilegiul de a lucra cu o excepțională echipă de cercetători, ingineri, tehnicieni, laboranți ș.a.m.d. care fac din munca întregii noastre echipe una generatoare de performanță și nu putem decât să ne bucurăm și să fim mândrii că am reușit să construim o astfel de echipă”, spune dr.ing. George Artur Găman, directorul general al INCD INSEMEX Petroșani.

Acesta este ferm convins de faptul că, pornind de la acest important atu pe care-l reprezintă echipa de cercetători pe care o conduce, INCD INSEMEX își va continua drumul ascendent în activitatea de cercetare, confirmându-și statutul pe care deja și l-a câștigat în acest domeniu și aducând, în același timp, plus-valoare imaginii Văii Jiului, în țară și în lume.