COVID-19 lasă fără spectatori și meciurile de fotbal din județul Hunedoara

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Statutul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, Comitetul de urgenţă compus din Cristi Petrean – Președinte, Cristian Gîț- Vicepreședinte și Liga Adrian – Vicepreședinte, a luat act de prevederile din punctul 2 al Hotărârii nr. 6 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României și, pe cale de consecință, a dispus ca jocurile din cadrul competițiilor organizate de AJF Hunedoara programate până la data de 31.03.2020 inclusiv să se desfășoare fără spectatori în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 2 din ROAF.

AJF informează de asemenea că în cazul în care jocul se desfăşoară fără spectatori (“cu porţile închise“), au acces în stadion:

a. Maximum 30 de oficiali, jucători, sponsori din cadrul fiecărui club,pe bază de tabel nominal semnat de delegatul clubului;
b. Personalul angajat al clubului, strict necesar pentru funcţionarea instalaţiilor stadionului şi organizarea jocului, pe bază de tabel nominal şi legitimaţie de serviciu;
c. Forţe de ordine ; numărul de persoane din dispozitivul de siguranță va fi consemnat în planul de acțiune;
d. Ziarişti, câte unul de la fiecare organ de presă, pe bază de tabel nominal întocmit de clubul organizator;
e. Cel mult 5 persoane, reprezentând autorităţile publice locale;
f. Reprezentanţii FRF/LPF/AJF/AMFB, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei emisă de forul competent;
g. Observatorul va supraveghea respectarea prevederilor de mai sus.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, în situația obținerii avizului prealabil al Direcției de Sănătate Publică competente la nivel local, jocurile vor putea fi organizate cu spectatori cu respectarea următoarelor condiții:
(I) numărul de participanți să fie mai mic de 1.000
(II) să fie efectuată o analiză a riscului cu privire la organizarea jocului respectiv cu spectatori elaborată la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică