Universitatea din Petroșani își suspendă cursurile până la 22 martie

Urmând recomandările făcute de președintele Consiliului Național al Rectorilor, conducerea Universității din Petroșani a decis astăzi să suspende activitatea didactică din cadrul celor trei facultăți componente. Măsura vine ca răspuns față de creșterea incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus, inclusiv la Petroșani, situație în care se impun luarea unor măsuri speciale.

Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani spune că măsura a fost luată în cadrul Consiliului de Administrația și va fi valabilă pentru perioada 12-22 martie 2020, urmând ca după această dată situația să fie reevaluată.

Textul complet al Decizie luate de CA de la UPET:

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 9 martie 2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, în baza aprobării adresei nr. 1812 din 11.03.2020, în şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii din Petroşani din data de 11.03.2020, s-au adoptat următoarele măsuri de prevenție:

1. Se suspendă activitățile de învățământ derulate față în față, precum și alte activități care incumbă aglomerări de persoane (conferințe, prelegeri, workshopuri, competiții sportive etc.), în perioada 12 – 22.03.2020. În caz de necesitate, această perioadă va putea fi prelungită ulterior.
2. Comunicarea cu studenții în scopul desfășurării activităților didactice se va transfera în mediul on line. Facultățile vor utiliza platformele de e Learning și alte instrumente de comunicare on line (webinarii, Skype etc.), precum și poșta electronică pentru transmiterea suporturilor de curs și seminar și realizarea discuțiilor/dezbaterilor cu studenții în vederea parcurgerii temelor prevăzute în fișele disciplinelor. Activitățile didactice care nu pot fi desfășurate în regim on line, vor fi recuperate după un program stabilit de către fiecare Departament și Decanat în parte, program care va fi transmis ulterior Rectoratului;
3. Elementele de infrastructură ale universității care sprijină realizarea unor activități care presupun un aflux mare de persoane vor funcționa în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea nr. 6/9.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
4. Direcția Administrativă va asigura respectarea și ducerea la îndeplinire a instrucțiunilor prevăzute în Hotărârea nr. 6/9.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
5. Activitățile administrative, de cercetare și cele de studiu indivudual din cadrul Universității din Petroșani sunt exceptate de la prevederile prezentului pachet de măsuri pentru evitarea contaminării cu COVID-19.

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai RADU