INCD INSEMEX Petroșani, instituție cu blazon pe harta Văii Jiului

Puține localități mici, de talia Petroșaniului și chiar puține regiuni de provincie precum cea a Văii Jiului se pot lăuda că găzduiesc, în arealul lor geografic, un institut național de cercetare-dezvoltare, majoritatea instituțiilor de acest fel fiind cantonate fie în Capitala țării, fie în marile centre economice și academice ale țării. Această simplă constatare face cu atât mai apreciabilă existența și prestigioasa activitate a Institutului Național de Cercetare Devoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă, la Petroșani, cunoscut în plan național, local și intrernațional sub abrevierea INSEMEX.

Acesta a luat ființă în anul 1949, la vremea respectivă sub denumirea de ”Stația de Cercetări pentru Securitate Minieră”, fiind constituită la filială a INCEMIN București. Rațiunile care au stat la baza înființării acesteia în regiunea Văii Jiului țineau, evident, de necesitatea rezolvării problemelor de tehnica securității în industria minieră din România, având în vedere faptul că Valea Jiului găzduia cel mai mare bazin carbonifer al țării și unul dintre cele mai importante din Europa.

În cei peste 70 de ani care s-au scurs de la deschiderea SCSM Petroșani, grație capitalului uman de excepție al acestuia, în cea mai mare parte constituit din specialiști formați la Universitatea din Petroșani (un alt reper al excelenței din regiunea Văii Jiului), activitatea acestei instituții de cercetare a cunoscut o permanentă dezvoltare, acoperind în timp și alte domenii ale activităților
economice cu potențial major de pericol, atât în industria minieră, cât și în industria constructoare de mașini, în industria chimică, petrolieră ș.a.

Potrivit directorului general al instituției, dr. ing. George Artur Găman, în prezent, INCD INSEMEX Petroșani desfășoară o complexă și extinsă gamă de servicii specifice, pornind de la efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, dezvoltare tehnologică în domeniile reglementate, cercetări de interes public național privind evaluarea și prevenirea riscurilor în activitățile cu pericol de
atmosfere explozive și toxice, inslcusiv în ceea ce privește utilizarea explozibililor, activități de protecție a mediului în zonele afectate de activități miniere și conexe, activități de încercare și certificare a echipamentelor de specialitate, instruire și atestare a personalului din domeniile
economice menționate. În ultimii ani, odată cu noul parcurs economic al zonelor miniere, activitatea INSEMEX se desfășoară și prin derularea de activități de salvare și de închidere a minelor, dar și în ceea ce privește elaborarea și aplicarea unor reglementări specifice tuturor acestor activități.

Din fericire, succesul constant și evoluția nu doar în domeniul profesional ci și economic al acestui institut au făcut posibilă dotarea continuă și modernizarea permanentă a laboratoarelor și spațiilor în care este asigurată activitatea de cercetare. Dr.ing. George Artur Găman, managerul general al INSEMEX spune că astăzi, activitatea cercetătorilor din Valea Jiului se derulează în cele două incinte ale instituției, în care au fost amenajate 4 pavilioane speciale de cercetare, în suprafață de circa 6000 mp, iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1000 mc. Totodată, INDSEMEX dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un poligon de încercare a explozibililor de uz civil și a articolelor pirotehnice, o hală de încercări pentru instalații și echipamente electromecanice.

Toate aceste facilități, la care se adaugă mai ales resursa umană de excepție care formează colectivul acestei prestigioase instituții de cercetare-dezvoltare din țara noastră, INCD INSEMEX este și rămâne o instituție cu blazon pe harta Văii Jiului, fapt confirmat prin rezultatele de excepție ale acestuia.