Concesii pentru pensionarii de peste 65 de ani în Ordonanța militară nr. 4

Ministerul Afacerilor Interne a reanalizat dispozițiile din Ordonanța militară nr. 3 în ceea ce privește unele aspecte ale regulilor impuse pentru circulația publică a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. Potrivit ministrului de interne Marcel Vela, s-au avut în considerare unele aspecte care țin, mai ales, de diversele probleme de sănătate ale acestei categorii de populație, prin noua Ordonanță Militară fiind stabilite o serie de relaxări privind circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei. 

Astfel, aceasta va fi permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00, dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat. Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute mai sus se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

De asemenea, circulația persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani în afara locuinței/gospodăriei,
este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

Ordonanța Militară nr. 4 stabilește totodată că operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a
facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

Măsurile se aplică începând cu data de 30 martie 2020.