Buget suplimentat pentru Spitalul de Urgență din Petroșani

Bugetul pentru anul în curs al Spitalului de Urgență din Petroșani a fost suplimentat, după ce Consiliul local al municipiului Petroșani a aprobat virările de credite în sumă totală de 426,43 mii lei. Sumele provin, parțial din sponsorizări, din alocări de la bugetul de stat și din alocări de la bugetul local, după cum urmează:

  • 11,43 mii lei din donații și sponsorizări ale unor persoane fizice și juridice;
  • 315,00 mii lei din sume alocate de la bugetul de stat pentru acordarea stimulentului de risc cuvenit cadrelor medicale;
  • 100,00 mii lei din sume alocate de la bugetul local al municipiului Petroșani pentru finanțarea unor cheltuieli curente ale unității medicale.

Chiar și cu aceste suplimentări ale bugetului Spitalului de Urgență din Petroșani, balanța financiară a unității medicale pentru acest an rămâne una negativă, având în vedere că veniturile acesteia sunt estimate la 145.112,06 mii lei în timp ce volumul cheltuielilor este estimat la 148.224,06 mii lei.

În altă ordine de idei, investițiile privind modernizarea celei mai mari unități medicale din Valea Jiului continuă, în prezent noul corp de clădire fiind aproape finalizat la exterior, inclusiv în ceea ce privește anveloparea clădirii, urmând să mai fie construită pasarela care va lega cele două corpuri de clădire ale Spitalului. Directorul SUP Petroșani, dr. Alin Vasilescu spune că muncitorii de la firma constructoare lucrează acum în interiorul acestei clădiri, pentru compartimentarea spațiului, la tencuieli, la montarea instalațiilor sanitare, a rețelelor termice și electrice etc.