Rata șomajului în județul Hunedoara a crescut la 3,38%

Rata șomajului în județul Hunedoara a crescut, potrivit statisticilor prezentate de la AJOFM Hunedoara, raportate la finalul lunii martie 2020, la 3,38 %, fiind cu 0,16 % mai mare decât în luna precedentă. La sfârșitul lunii martie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.822 șomeri (din care 3.159 femei).

Din totalul de 5.822 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.832 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.990 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.903  șomeri provin din mediul rural și 3.919  sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri sunt din categoria de vârstă 40-49 de ani (1871) iar cei mai puțini corespund categoriei de vârstă cuprinsă între 25-29 ani (360).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  29,20 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 27,38 %, iar 17,73 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 15,66 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8,52%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 1,51 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.472 persoane foarte greu ocupabile, 2.630 greu ocupabile, 963 mediu ocupabile, iar 757 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.