Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. semnează un nou contract de exectuție lucrări în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”: VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI, PE TRONSONUL VULCAN- PETROȘANI”

Marți, 26 mai 2020, la sediul APA SERV VALEA JIULUI SA, are loc semnarea contractului de execuție lucrări VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI, PE TRONSONUL VULCAN- PETROȘANI”, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI SA, în calitate de Beneficiar și ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL, în calitate de antreprenor.

Contractul de execuție lucrări vizează reabilitarea conductei existente de aducțiune pe tronsonul Vulcan-Petroșani, județul Hunedoara, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de apă furnizate populației din Valea Jiului, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Obiectivele contractului de execuție lucrări VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI, PE TRONSONUL VULCAN- PETROȘANI” sunt:  reabilitarea, prin înlocuire a conductei existente de aducțiune, pe o lungime de aproximativ 10,6 km, pe tronsonul Vulcan-Petroșani;  execuția de construcții accesorii pe conducta de aducțiune, inclusiv echiparea cu armături și piese speciale;  instalații electrice pentru dispozitivele de măsura și vana motorizată;  subtraversări de drum, de cale ferată, de cursuri de apă și supratraversări de cursuri de apă.

Termen de execuție a lucrărilor: 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea contractului: 22.454.648,01 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerințelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020. Contractul de finanțare a fost semnat în luna mai 2017 și are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei. Proiect cofinanțat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: APA SERV VALEA JIULUI S.A. Str. Cuza Vodă, nr. 23, cod poștal 332034, Petroșani, județul Hunedoara, România Telefon: +40 254 543144, int. 1200; E-mail: piu.asvj@gmail.com www.asvj.ro