Rata șomajului, în creștere la nivelul județului Hunedoara

3,61 % este rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna aprilie 2020, în creștere cu 0,23% față de luna precedentă.

Potrivit unui raport statistic al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, la sfârșitul lunii aprilie 2020, în evidențele acesteia erau înregistrați 6.220 șomeri (din care 3.450 femei), rata șomajului fiind de 3,61 %.

Din totalul de 6.220 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.379 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.841 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.852  șomeri provin din mediul rural și 4.368  sunt din mediul urban.

În ceea ce privește categoriile de vârstă, statistica arată că numărul cel mai mare de șomeri corespunde grupei de vârstă cuprinse între 40-49 ani (1.682 de persoane) iar numărul cel mai mic de șomeri corespunde grupei de vârstă cuprinse între 25-29 ani (543 de persoane).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  31,11 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 25,63 %, iar 20,16 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 12,56 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8,92 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 1,62 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.602 persoane foarte greu ocupabile, 2.672 greu ocupabile, 1.170 mediu ocupabile, iar 776 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Huneodara.