Consiliul județean Hunedoara / Informare

Această informare este efectuată de: U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA,  CONSILIUL JUDEŢEAN, 330025 – Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara,

Tel. 0254 211 350;  Fax 0254 230 030, www.cjhunedoara.ro,

 ce  intenționează să solicite  de la:

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  CRIȘURI , str. Ion Bogdan, nr.35, 410125, ORADEA, fax. 0259 444237, e-mail: dispecerat@dac.rowater.ro, www.apecrisuri.ro,

aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de execuție Pod provizoriu la km 13+305, care face parte din investiția “MODERNIZARE DJ 741 : Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – 18+050”, localizat în Comuna Bucureșci,  în bazinul hidrografic CRIȘURI  pe Valea Bucureșci.

Solicitarea este pentru : modernizarea  folosinței existente a construcțiilor hidrotehnice aferente drumului județean DJ741.

Această investiție este: provizorie

Ca rezultat al procesului de modernizare a drumului județean nu vor rezulta  ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.