EURO JOBS / Anunț de presă

S.C. EURO JOBS S.R.L., cu sediul in Petrosani, str. Livezeni, nr. 3, et. 1, jud. Hunedoara in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN HUNEDOARA, anunta desfasurarea Conferintei de inchidere a proiectului cu titlul: Implicare! Dezvoltare! Reușită! Cod proiect POCU/90/6.13/6.14/107731 in data de 25.06.2020 orele 16.00 in Petrosani, str. 22 Decembrie, nr. 1, jud. Hunedoara.

Proiectul este co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului este de 1.825.330,31 lei, din care nerambursabili 1.696.913,45 lei si 128.416,86 lei contributia proprie a EURO JOBS S.R.L.

Axa prioritara: Educatie si competenta

Componenta 1: Stagii de practica pentru elevi si studenti in sectorul alimentar, industrie si servicii

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa

 Prioritate de investitie 10iv – „Îmbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de învatamânt si crearea si dezvoltarea de sisteme de învatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de învatare duale si de ucenicie”

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Ec. STEPAN Nicu-Daniel

Manager de proiect

Tel: 0354108516