Precizări ale Primăriei Petroșani privind reducerile de taxe aplicate pe perioada stării de urgență

Având în vedere prevederile OUG 69/2020 prin care s-a dat posibilitatea consiliilor locale de a aproba reducerea impozitului pe clădiri sau scutirea de la plata taxei în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă, Primăria municipiului Petroşani şi Consiliul Local au căutat soluţii pentru evitarea unor blocaje financiare ale agenţilor economici din municipiul nostru şi pentru a veni în sprijinul acestora.

Astfel, a fost adoptată HCL 122/2020 prin care se aprobă reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50% pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora, sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere , comodat, sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei cu SARS-COV 2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau dacă deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei, şi mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o rată de 50% este aplicabilă doar pentru durata  stării de urgenţă decretată în anul 2020.

De asemenea, se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrative teritoriale, după caz, dacă, în perioada în care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei cu SARS COV 2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Procedura privind scutirea de la plata taxei pe clădiri este aplicabilă doar pentru durata stării de urgenţă.