Prefectul de Hunedoara reamintește instituțiilor și firmelor ce obligații au pentru combaterea Covid-19

Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, a transmis joi, 9 iulie 2020, tuturor instituțiilor publice și operatorilor economici o adresă prin care le reamintește obligațiile ce le revin pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Principalele recomandări și obligații pentru instituțiile publice și ale operatorii economici care lucrează cu publicul, prevăzute în documentul emis de Instituția Prefectului-Județul Hunedoara sunt:

– în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise este instituită obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite;

Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația luării măsurilor pentru:

– asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
– dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
– respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;

Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:

– accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

– să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30C;

– să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.