Apa Serv primește 2,26 milioane de lei pentru pagubele de la inundațiile din iunie

Inundațiile din a doua jumătate a lunii iunie 2020 au pricinuit importante pierderi și pentru operatorul de apă potabilă și canalizare din regiunea Văii Jiului. Chiar dacă speranțele de a fi despăgubiți măcar parțial erau, în opinia conducerii ASVJ, foarte mici, având în vedere experiențele similare din anii precedenți, reprezentanții Apa Serv au făcut o evaluare a pagubelor și au înaintat o documentație în acest sens către Prefectură și Consiliul județean Hunedoara.

Din fericire, de data aceasta, Guvernul României a aprobat și pentru acest important agent economic din Valea Jiului un fond de despăgubire a pierderilor cauzate de inundații. Astfel, de curând, prin intermediul Consiliului județean Hunedoara, în subordinea administrativă a căruia se află Apa Serv Valea Jiului, a fost transferată suma de 2,26 milioane de lei în contul operatorului de apă și canalizare. Banii urmează să fie utilizați exclusiv pentru realizarea de investiții necesare reparării conductei magistrale de alimentare cu apă potabilă Valea de Pești – Petroșani, care a fost distrusă și luată de viitură pe o lungime totală de 400 de metri, dar și pentru reabilitarea altor obiective care au fost afectate de inundațiile din iunie.

”Printre cele mai importante pagube pe care le-am înregistrat în urma inundațiilor din luna iunie, se înscriu distrugerea conductei magistrale de apă potabilă de la Valea de Pești pe o lungime de aproximativ 400 de metri, distrugerea completă a stației de pompe de la Valea de Pești, cu care se asigura pomparea apei din Jiu în uzina de apă de la Valea de Pești, dar și avariile de la stația de reactivi de la Valea de Pești, pilonii conductei magistrale de aducțiune de la supratraversarea Jiului de Vest dar și echipamentele inundate la stația de la epurare Dănuțoni”, spune Cristian Ionică, directorul general al Apa Serv.

În opinia acestuia, conducta principală de alimentare cu apă potabilă de la Valea de Pești, din care sunt alimentate localitățile Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa și parțial municipiul Petroșani, ar putea redeveni operațională până la finalul acestui an. În prezent, deja au fost lansate procedurile de achiziție pentru cei 400 de metri de conductă magistrală care urmează să fie înlocuiți, precum și procedurile legate de proiectare a investițiilor necesare la montarea acestei conducte, dar și la stâlpii de supra-traversare a Jiului de Vest.

Între timp, după cum informează directorul general al ASVJ, Cristian Ionică, alimentarea cu apă potabilă a localităților deservite de uzina de apă de la Valea de Pești este asigurată pe firul secundar al magistralei Valea de Pești-Petroșani. Acesta apreciază însă că, deși nu au fost semnalate până în prezent probleme în ceea ce privește asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă a locuitorilor din zona de vest a Văii Jiului, nu este exclusă apariția unor situații care să implice restricții majore în această zonă, având în vedere faptul că acest fir de transport al apei potabile este unul foarte vechi și, în plus, nu a mai fost utilizat de la punerea în funcțiune a noii magistrale.