Statistica AJOFM indică un șomaj de 3,74 la finalul lunii iulie, în județul Hunedoara

La sfârșitul lunii iulie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.435 șomeri (din care 3.695 femei), rata șomajului fiind de 3.74%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,70%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0.04 pp.

Din totalul de 6.435 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.686 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.749 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.837  șomeri provin din mediul rural și 4.598  sunt din mediul urban.

Din punct de vedere al vârstei, cei mai mulți dintre șomerii hunedoreni au între 40 și 50 de ani (1960), iar cei mai puțin aparțin grupei de vârstă cuprinsă între 25 și 29 de ani (360).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 35.67%, urmat de cei cu studii gimnaziale 23.93%, iar 18.55% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 10.91% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9.09%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 1.85%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.478 persoane foarte greu ocupabile, 2.461 greu ocupabile, 1.243 mediu ocupabile, iar 1.253 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.