Contractele de servicii, obiectiv important pe agenda de activități a INCD INSEMEX Petroșani

Home Economie Contractele de servicii, obiectiv important pe agenda de activități a INCD INSEMEX Petroșani
Contractele de servicii, obiectiv important pe agenda de activități a INCD INSEMEX Petroșani

Dincolo de activitățile specifice de cercetare-dezvoltare, colectivul prestigiosului Institut Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă de la Petroșani derulează o serie de contracte care au ca scop diverse servicii de specialitate acordate unor companii de profil din România.

Spre exemplu, specialiștii din cadrul INCD INSEMEX Petroșani sunt cei care vor asigura monitorizarea, până la momentul închiderii activităților din subteran de la minele Lonea și Lupeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, dar și în perioada post-închidere, atât din punct de vedere al siguranței activităților, cât și al securității și sănătății în muncă. După cum se știe, INCD INSEMEX a elabora și un studiu care a condus la decizia privind amânarea termenului de închidere a acestor exploatări miniere, stabilit inițial pentru finalul anului 2018, studiu care a fost confirmat, mai apoi, de un altul, comandat la recomandarea Comisiei Europene, unui institut similar din Polonia.

Un alt contract important derulat în prezent de cercetătorii de la INCD INSEMEX Petroșani vizează evaluarea și verificarea instalațiilor de ventilație din cadrul centralelor termoelectrice și de la Uzina de Reparații componente ale Societății Electrocentrale București SA. Aici, sunt mai multe locuri în care se vor face aceste verificări, respectiv la Centrala Termoelectrica Vest, Centrala Termoelectrica Grozvești, Centrala Termoelectrica Sud, Centrala Termoelectrica Progresu sau Uzina de Reparații București. Potrivit prevederilor din acest contract, verificarea instalațiilor de ventilație se realizează în scopul depistării, modificării performanțelor de ventilare în ceea ce privește debitul de aer vehiculat, viteza de curgere a aerului în conducte/tubulatură și în planul gurilor de ventilare, depășirea concentrațiilor în interiorul instalației, respectiv a perturbațiilor în funcționarea ventilatoarelor și a dispozitivelor e reglare, sunt tot atâte proceduri și obiective pe care cercetătorii de la INSEMEX Petroșani le vor efectua în cursul acestui an.

Desigur, dincolo de aceste exemple, în portofoliul de contracte al INCD INSEMEX se regăsesc mult mai multe activități care vin în completarea celor privind activitatea de cercetare-dezvoltare și care asigură o bună parte din veniturile acestei instituții apreciate pentru rezultatele muncii depuse de cercetători, atât în plan național cât și internațional.