Primăria municipiului Petroșani / Comunicat privind acordarea de tichete sociale pentru copii

Home Administrație Primăria municipiului Petroșani / Comunicat privind acordarea de tichete sociale pentru copii
Primăria municipiului Petroșani / Comunicat privind acordarea de tichete sociale pentru copii

Având în vedere O.U.G. nr. 133/07.08.2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, pot beneficia tichete sociale pe suport electronic, în valoare de 500 lei, următoarele categorii de copii:

  1. a)copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;
  2. b)copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;
  3. c)copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.

 Condiţii de eligibilitate:

– să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Petroşani;

– venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020  până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial), respectiv 284 lei (pentru preşcolari);

– să facă dovada  înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală;

Acte doveditoare:

  1. Acte privind componenţa familiei: CI/BI, certificate naştere copii, certificate de căsătorie, certificat de deces dacă este cazul, documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal dacă este cazul, etc.

2.Acte privind veniturile realizate în luna iulie 2020: cupon pensie, cupon alocaţie de stat sau extras de cont, adeverinţă salariu, adeverinţă de şomaj, certificat de încadrare în grad de handicap dacă este cazul, orice acte de venit solicitate în mod expres.

  1. Adeverință de la școală sau grădiniță

În urma evaluării cererilor depuse, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani va înainta Lista destinatarilor finali către Instituţia Prefectului-Judeţul Hunedoara până la data de 15.09.2020 conform O.U.G. nr.133/2020.

Cererile se depun  la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, Birou Subvenţii şi Facilităţi Sociale cam.7, etaj 1, de luni până vineri, orele 08.30-13.00.

PRIMAR

FLORIN TIBERIU IACOB RIDZI