Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică

Home Stiri la zi Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice: ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliul Județean Hunedoara nr. 55/2017 cu modificările și completările ulterioare ’’.

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 01.10.2020 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 12.10.2020.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

CONSILIER JURIDIC,

STANCA OLIMPIA EMILIA