Ultima ședință de îndată a Consiliului Județean Hunedoara, în vechea componență

Home Administrație Ultima ședință de îndată a Consiliului Județean Hunedoara, în vechea componență
Ultima ședință de îndată a Consiliului Județean Hunedoara, în vechea componență
Consiliul Județean Hunedoara s-a reunit într-o ultimă ședință de îndată convocată de președintele în exercițiu Mircea Flaviu Bobora, reuniunea fiind desfășurată în sistem videoconferință. Consilierii județeni au dezbătut și aprobat următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes județean, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
În altă ordine de idei, Tribunalul județean Hunedoara a validat joi, 15 octombrie 2020 mandatul noului președinte al CJH, Laurențiu Nistor urmând ca vineri, 16 octombrie să fie validate și mandatele noilor consilieri județeni aleși la scrutinul din 26 septembrie 2020. Odată ce și această prevedere legală a fost îndeplinită, prefectul județului Hunedoara poate convoca ședința de constituire a noului CJH, astfel încât noii aleși să-și poată intra, oficial, în atribuții.