Guvernul cere Parlamentului menținerea în funcțiune a CEH pentru asigurarea Sistemului Energetic Național

Un proiect de lege privind prelungirea activității CEH în vederea asigurării siguranței Sistemului Energetic Național este în dezbatere la Parlament, urmând să fie dat un vot în plen pentru această lege de către Camera Deputaților. Deputații sunt solicitați să aprobe prelungirea obligaţiei Societăţii Complexul Energetic Hunedoara de a furniza servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport şi sistem, în vederea menţinerii nivelului de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, până la data de 31.12.2020.

Termenul va putea însă fi prelungit din nou, având în vedere că, potrivit Guvernului, funcționarea CEH este esențială pentru SEN și aceasta trebuie garantată până la punerea în funcțiune a noii centrale electrice pe gaz de la Iernut, investiție pentru care Romgaz avansează ca termen vara anului viitor. O decizie a Camerei Deputaților pentru acest act normativ este necesară având în vedere că CEH este o companie aflată în insolvență, iar singurele venituri certe ale Companiei sunt cele care provin de la operatorul de transport pentru serviciile tehnologice de sistem.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică este supus aprobării Plenului Camerei Deputaților în ședința de astăzi, 20 octombrie. Proiectul a fost adoptat de Senat în luna iulie și este în procedură de urgență la Camera Deputaților, care este cameră decizională. Potrivit raportului transmis de Comisia pentru industrii și servicii, se   propune plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiectului de Lege, motiv pentru care este de așteptat un vot favorabil pentru acest act normativ.

Deși este într-o situație financiară dificilă, CEH reușește să asigure servicii de sistem sigure și stabile operatorului de transport și sistem. Inițiatorul actului normativ – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – evidențiază concluziile unei analize privind adecvanța Sistemului Energetic Național la nivelul anului 2020, și anume: în lipsa punerii în funcțiune de capacități noi, adecvanța SEN se degardeazî în timp, pe fondul creșterii prognozate a consumului și a soldului net exportator; capacitatea suplimentară necesară pentru încadrarea duratei estimate de nelivrare în intervalul 3-8 ore este de circa 400 MW pentru anul 2020. Dacă se vor retrage din exploatare unele capacități de producție a energiei electrice care utilizează combustibili clasici înainte de realizarea unor noi capacități care să le înlocuiască, va fi afectată siguranța alimentării SEN și chiar securitatea energetică a țării.

Până la finalizarea construcției grupului nou de la centrala Iernut, CE Hunedoara rămâne singurul mare producător de energie electrică din zona de centru și N-V a țării, iar menținerea sa în funcțiune s-a dovedit utilă pentru asigurarea securității SEN, sunt argumente aduse de reprezentanții MEEMA.