Universitatea din Petroșani, partener în grupul de elită al instituțiilor de învățământ superior selectate de Comisia Europeană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene

Home Educație Universitatea din Petroșani, partener în grupul de elită al instituțiilor de învățământ superior selectate de Comisia Europeană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene
Universitatea din Petroșani, partener în grupul de elită al instituțiilor de învățământ superior selectate de Comisia Europeană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene

Așa cum am mai informat, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Petroșani, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iași și Universitatea Politehnica din București sunt cele șapte universități românești care și-au câștigat locul în grupul de elită al instituțiilor de învățământ superior selectate de Comisia Europeană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai explică, într-un interviu acordat revistei ”Market Watch” (nr. 288/octombrie 2020) că, prin abordarea sa nouă, pe de o parte, alianța universitară EURECA-PRO, din care cu mândrie face parte și Universitatea din Petroșani, contribuie în mod holistic la problema extrem de actuală a consumului și producției durabile sub umbrela Obiectivului de dezvoltare durabilă 12 și, pe de altă parte, urmărește să contribuie în mod eficient la realizarea și transformarea Spațiului european de învățământ superior, urmărind atingerea Obiectivului de dezvoltare durabilă 4.

În cadrul acestui consorțiu, realizările și colaborările Universității din Petroșani vizând sustenabilitatea se referă la:

  • tehnologii de valorificare superioară a substanțelor minerale nonenergetice;
  • valorificarea resurselor energetice regenerabile din zonă (hidro, bio, eoliană);
  • promovarea unor măsuri de echitate interregională referitor la resurse, reorientarea competențelor în minerit în domeniul resurselor minerale nonenergetice (cuarț, materiale de construcție, sare, cupru).

”Prin Facultatea de Mine și Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică există colaborări tradiționale în domeniul extragerii substanțelor minerale utile energetice și nonenergetice cu marea majoritate a actorilor de pe piața resurselor minerale din România. Cercetarea, inovarea și transferul tehnologic se produc atât pe întregul lanț de producere a energiei electrice și termice, cât și în domeniul extragerii substanțelor minerale utile nonenergetice, reabilitări, ecologizări halde, iazuri de decantare, reabilitarea incintelor de suprafață și păstrarea lor ca patrimoniu industrial (Minele Petrila și Aninoasa din Valea Jiului), expertize și studii de stabilitate ale taluzururilor și terenurilor. Toate aceste activități sunt concordante cu obiectivele tematice 4, 5, și 6 din EU Smart Specialisation Strategy. Universitatea din Petroșani are competențe valoroase în domeniul cercetării, proiectării, tehnologiei informației, automaticii și transferului tehnologic prin anumite specializări inteligente de la cele 3 cicluri: licență, masterat și doctorat. Angajatori și angajați din zona extragerii substanțelor minerale utile, excelent formați în cadrul universității, devin apoi beneficiari în cadrul contractelor de cercetare științifică și inovare. Absolvenții Universității din Petroșani lucrează în lume ca ingineri mineri și nu numai, pe toate cele 6 continente, existând o tradiție în acest sens”, a explicat rectorul Radu Sorin Mihai.

Acesta mai arată că, în constituirea alianței universitare EURECA-PRO, din care face parte și Universitatea din Petroșani, 7 prestigioase universități din Europa, din 7 state europene memebre UE și-au dat mâna pentru a crea o Universitate Europeană puternică și unică în domeniul consumului și producției responsabile. Este vorba despre Montanuniversität Leoben (Austria) – coordonator, Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg (Germania), Universitatea din Petroșani (România), Universitatea din León (Spania), Universitatea Tehnică din Creta (Grecia), Universitatea de tehnologie Silezia (Polonia) și Mittweida University of Applied Sciences (Germania).