Primăria orașului Petrila / Comunicat de presă

Home Administrație Primăria orașului Petrila / Comunicat de presă
Primăria orașului Petrila / Comunicat de presă

Informăm comunitatea locală Petrila, că în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003, ale Deciziei Consiliului Europei nr. 787/2010 si cu intenția C.E.H. S.A. de prelungire a activității de închidere a minei până în anul 2027, firma atestată de proiectare S.C. UNIVERSAL CERC PROIECT SRL elaborează documentația „Actualizare Plan de încetare a activității pentru sucursala E.M LONEA” din cadrul C.E.H. S.A.. Conform Deciziei Consiliului Europei nr. 787/2010, costurile eligibile în cadrul Ajutorului de Stat de la bugetul național, sunt cele de închidere și punere în siguranță a subteranului, de dezafectare/demolare construcții, drumuri rețele și circuite feroviare şi de ecologizare a incintelor, haldelor și terenurilor aferente. Totodată documentația prevede, conform Legii Minelor nr. 85/2003, refacerea (aducerea pe cât posibil la starea inițială) a zonelor afectate de activitatea minieră.

Privitor la refacerea (aducerea pe cât posibil la starea inițială) zonelor afectate de activitatea minieră, rugăm persoanele interesate ca (în contextul măsurilor generate de pandemia COVID-19) să consemneze eventualele propuneri, recomandări și observații, în registrul deschis la Registratura din cadrul primăriei orașului Petrila. De asemenea, registrul poate fi consultat și online, pe pagina primăriei orașului Petrila, www.orasulpetrila.ro, eventualele propuneri sau recomandări putând fi făcute și în format electronic și trimise pe adresa de email a primăriei: primaria.petrila2008@yahoo.com, până la data de 6 noiembrie 2020.

Registrul conține și o scurtă descriere a principalelor lucrări prevăzute, în conformitate cu procedurile legale. Având în vedere urgența acestei acțiuni, termenul de consemnare în registru este până la data 6 noiembrie 2020. Din momentul închiderii minei, activele aflate în proprietatea/administrarea C.E.H. S.A., nu mai pot fi menținute în continuare de către aceasta, ele fiind propuse la demolare, întrucât odată scoase din funcțiune nu mai servesc scopului pentru care au fost construite. Dacă se dorește menținerea în continuare, acestea pot fi solicitate și preluate de un alt proprietar. Conform legislației actuale transferul activelor care nu au caracter social, nu se poate face cu titlu gratuit, ci numai în plată (cu justă despăgubire) și numai după o evaluare autorizată și aprobarea Ministerului Economiei.