Proiectul educațional ”Hai la școală! O șansă pentru viitor” continuă și în pandemie

Home Educație Proiectul educațional ”Hai la școală! O șansă pentru viitor” continuă și în pandemie

Proiectul educațional ”Hai la școală! O șansă pentru viitor” continuă și în pandemie. Aceste este implementat, în primul rând, de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în parteneriat cu mai multe unități de învățământ din județ și are drept obiectiv dezvoltarea unui program integrat de educație pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Proiectul este adresat mai multor categorii de școlari care constituie un potențial de risc de abandon, începând cu ante-preșcolarii și încheindu-se cu părinții/tutorii preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a sistemului de învățământ.

Printre cele 1700 de persoane din grupul țintă vizat în proiectul ”Hai la școală! O șansă pentru viitor” se regăsesc și 36 de elevi de la învățământul preșcolar, 50 de elevi de la învățământul primar și alți 40 de elevi de la învățământul gimnazial, toți aparținând Școlii Gimnaziale nr. 2, structură a Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani.

”În condițiile actuale  chiar dacă activitățile specifice programului ”Școală după școală” se realizează în mediul on-line, pentru a veni în sprijinul copiilor, în condițiile în care aceștia provin din familii cu probleme financiare, prin intermediul acestui proiect reușim să punem la dispoziția acestor elevi o masă caldă pentru fiecare zi, masa caldă fiind ridicată de părinți de la sediul școlii gimnaziale nr. 2 din Colonie”, spune prof. Camelia Paraschiv, directorul Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani.

Tot în cadrul acestui proiect, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani a reușit să asigure finanțarea necesară pentru dotarea sălii de sport a liceului cu mingi de baschet și fotbal, cu 4 mese pentru tenis de masă împreună cu paletele și mingile aferente dar și cu rachete și mingi de tenis de câmp, având în vedere că liceul deține un teren modern pentru practicarea acestui sport. ”Mișcarea înseamnă sănătate, iar prin activitățile sportive pe care le propunem elevilor, încercăm să atragem cât mai mulți tineri la școală. S-a constatat faptul că practicarea unor sporturi de echipă ajută foarte mult în această direcție și tocmai de aceea ne-am propus, în cadrul Planului de școlarizare 2020-2021, să avem în structura liceului nostru și o clasă de liceu vocațional, cu profil sportiv, cu specializările fotbal și rugby”, a mai precizat prof. Camelia Paraschiv, directorul unității de învățământ.

Similar, în cadrul aceluiași proiect, ”Hai la școală! O șansă pentru viitor”, au fost dotate cu mobilier încă două săli de clasă, una pentru grădiniță și una pentru învățământul primar, dar și un laborator de informatică, unde pe lângă mobilierul școlar specific au fost achiziționate și un număr de 24 de unități IT de tip ”all in one”.