Ce priorități au primarii de municipii pentru anul 2021

Home Administrație Ce priorități au primarii de municipii pentru anul 2021
Ce priorități au primarii de municipii pentru anul 2021

În prima ședință a Asociației Municipiilor din România, în noua formulă de conducere constituită după alegerile din 2020, primarii din România și-au stabilit și prioritățile comune ale mandatului 2021-2024.

Potrivit președintelui AMR, Emil Boc (primarul municipiului Cluj), principalele obiective comune ale primarilor de municipii din România sunt:

  1. Reorganizarea administrativ-teritorială. România este singura țară din Uniunea Europeană, din cadrul fostului bloc comunist, care are o lege a organizării administrativ-teritoriale a țării din perioada regimului comunist (1968). Această lege, fundamentată pe principiul centralismului democratic, specific regimului comunist, este in contradicție flagrantă cu principiul subsidiarității care stă la baza construcției și funcționării Uniunii Europene. De asemenea, această lege, constituie un obstacol major in calea modernizării României, a debirocratizării și a absorbției mai eficiente a fondurilor europene;
  2. Finanțarea autorităților publice locale .
  3. Legea zonelor metropolitane și a aglomerărilor urbane.
  4. Harta serviciilor furnizate în municipiile AMR.
  5. Continuarea procesului de descentralizare cu respectarea principiului potrivit caruia „ Nicio descentralizare de sarcini catre administratia publică locala nu poate fi facută fără o descentralizarea a resursei financiare aferente. Resursa financiara trebuie să fie precisă, cuantificabila și cu caracter permanent;
  6. Digitalizarea și interconectarea bazelor de date . Plata online a tuturor taxelor si impozitelor si emiterea în format digital a tuturor autorizațiilor și avizelor emise de administrația locală și centrală.

”UAT-urile trebuie să-și asigure din resurse proprii cheltuielile cu standardul minim de servicii publice. Este absolut necesară reorganizarea administrativ teritorială și legiferarea zonelor metropolitane. Este important să stabilim principii și soluții de finanțare pentru administrațiile locale pe baza unor mecanisme asemănătoare cu cele existente în alte state ale Uniunii Europene sistemelor europene, mecanisme transparente, eficiente, bazate pe criterii de performanță administrativă si mai puțin pe criterii politice. Putem învăța din buna practică a țărilor europene dar și din greșelile acestora”, a declarat Emil Boc, Președintele AMR.

Prezent șa sesiunea on-line a Comitetului Director al AMR, primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi (vicepreședinte al AMR) a completat referitor la reforma administrativă: ”Pentru municipiile care nu sunt reședință de județ și au posibilități financiare reduse, este necesară elaborarea unui sumar de obiective asupra cărora să cadă de acord toate cele 4 structuri asociative ( ACOR, AOR, AMR, UNCJR ), ”astfel încât o voce comună a acestora să nu poată fi trecută cu vederea ”.

Pe agenda dezbaterilor s-au mai aflat și alte teme:

– propunerea privind repartizarea „regională” a cotelor din IV către UAT-urile care fac parte dintr-o regiune/zona metropolitană/aglomerare urbană, dacă acestea aleg să furnizeze servicii voluntar în asociere, sau accepta un PUG destinat întregii zone metropolitane, elaborat de municipiul în jurul căreia se constituie.

– plata poliției locale în perioada pandemiei când coordonarea aparține poliției naționale

Președintele AMR, dl. Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a concluzionat că, în bugetul pe anul 2021, asigurarea resurselor financiare și compensarea pierderilor avute la bugetele locale în perioada pandemiei va fi o prioritate de grad zero.