Indicele de șomaj se menține la cotă constantă în județul Hunedoara

Home Economie Indicele de șomaj se menține la cotă constantă în județul Hunedoara
Indicele de șomaj se menține la cotă constantă în județul Hunedoara

Potrivit datelor oficiale comunicat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, la sfârșitul lunii decembrie 2020, în evidențele agenției erau înregistrați 5.736 șomeri (din care 3.156 femei), rata șomajului fiind de 3,34 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3.45%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,11 puncte procentuale.

Astflle, din totalul de 5.736 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.692 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.044 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.809 șomeri provin din mediul rural și 3.927 sunt din mediul urban. Cei mai mulți provin din grupa de vârstă 40-49 de ani (1584 persoane) iar cei mai puțin provin din grupa de vârstă 25-29 de ani (299 persoane).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 32.46%, urmat de cei cu studii gimnaziale 23.36%, iar 21.41% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 10.25% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10.27%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2.25%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.611 persoane foarte greu ocupabile, 2.000 greu ocupabile, 1.111 mediu ocupabile, iar 1.014 sunt persoane ușor ocupabile.