Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila marchează 145 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși

În data de 19 februarie 2021, elevii Colegiului Tehnic ,,Constantin Brâncuși’’ Petrila  au realizat activități educative extrașcolare cu prilejul împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși.

Activitățile  desfășurate cu acest prilej contribuie la comemorarea marelui sculptor Constantin Brâncuși și au ca principal obiectiv cunoaşterea operei sculptorului precum şi dezvoltarea dragostei pentru artă în rândul elevilor.

În spațiul școlar, cadrele didactice sunt responsabile pentru transmiterea și asimilarea valorilor morale, astfel activitatea dedicată marelui sculptor român este importantă în edificarea mândriei naționale.

Scopul activității extracurriculare a urmărit stimularea interesului elevilor pentru istoria locală şi naţională, prin documentare şi realizare de lucrări artistico-plastice, de asemenea s-a urmărit promovarea experienţei elevilor în contextul multidisciplinar (istorie, artă) în vederea îmbunătăţirii calităţii actului instructiv-educativ.

Cadrele didactice ale Colegiului Tehnic ,,Constantin Brâncuși’’ Petrila insuflă elevilor dragostea pentru cultură, cultivă dezvoltarea gândirii critice, a imaginaţiei creatoare, a spiritului de observaţie și încurajează elevii în a-și descoperi potenţialul creativ prin numeroase proiecte extracurriculare.

Activitatea desfășurată la Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși’’ Petrila, evidențiază respectul tinerei generații față de valorile culturale ale poporului român, sculptorul Constantin Brâncuși fiind un etalon al imaginației creatoare și o sursă veșnică de inspirație pentru generațiile viitoare.