Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară scădere

Home Economie Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară scădere
Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară scădere

Potrivit raportărilor statistice comunicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara, la finalul lunii ianuarie 2021, numărul de șomeri din județ era de 5.426 șomeri (din care 2.783 femei), rata șomajului fiind de 3,16 %, cu 0,18 puncte procentuale mai mică decât în luna precedentă.

Din totalul de 5.426 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.585 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.841 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.826 șomeri provin din mediul rural și 3.600 sunt din mediul urban.

Cel mai mare număr de șomeri (1480) corespunde categoriei de vârstă 40-49 de ani iar cel mai mic (397) corespunde categoriei de vârstă 25-29 de ani.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 29.18%, urmat de cei cu studii gimnaziale 23.09%, iar 21.21% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 10.25% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 14.19%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2.08%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1183 persoane foarte greu ocupabile, 2839 greu ocupabile, 802 mediu ocupabile, iar 602 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.