Un secol de învățământ tehnic și profesional la Liceul Tehnologic din Lupeni

Liceul Tehnologic din Lupeni ocupă nu doar un loc important în rețeaua educațională a municipiului Lupeni, ci și-a câștigat un binemeritat loc de prestigiu în rândul școlilor profesionale și tehnice din România, de-a lungul unui secol de activitate. 15 martie 2021 este data care marchează 100 de ani de activitate ai acestui prestigios liceu din Valea Jiului.

Potrivit actualului director al instituției, prof. Aurelia Bucur, de-a lungul celor 100 de ani de activitate, elevii acestui liceu s-au remarcat prin diverse activităţi, desfăşurate sub egida instituţiei. Mii de elevi au studiat în cadrul acestui liceu, care a dat orașului, regiunii și țării, oameni valoroși atât din punct de vedere profesional, cât și intelectual. ”De la simpli muncitori ai țării până la doctori sau profesori, primari, parlamentari, miniștri, liceul nostru și-a legat în mod constant numele de performanțele absolvenților săi. După o 100 de ani de funcționare neîntreruptă, această școală rămâne o “enclavă educațională” care continuă să formeze și să ofere viitori decidenți ai orașului și de ce nu și ai țării. Corpul didactic și conducerea liceului sărbătorește astăzi centenarul acestei instituții cu emoție, aducând un omagiu celor care au contribuit la parcursul educațional lupenean și la menținerea acestei școli: directori, profesori, elevi. Educația se naște acasă și crește la școală. În orașul nostru, iată că și acum, după un secol, instituțiile de învățământ scriu istorie”, spune prof. Aurelia Rovența, directorul Liceului Tehnologic Lupeni.

Practic, istoria acestei școli profesionale și tehnice începe în 15 martie 1921, odată cu această zi fiind atestată documentar înființarea Școlii Profesionale Comunale din Lupeni, precursoare a Liceului Tehnologic Lupeni. Şcoala a fost înfiinţată de Consiliul Comunal, fiind cerută îndeosebi de dezvoltarea industriei dar și a societăţii româneşti. Printre întemeietorii acestei şcoli, aşa cum atesta documentele aflate în arhiva şcolii, se numără învățătorii Valer Bociat şi Gavril Paşca. Lipsita de local propriu la vremea respectiva, Școala profesională Comunală din Lupeni a funcţionat în localul actualei Şcoli Generale Nr. 1 din Lupeni. Iniţial, conducerea  scolii a fost încredinţată învățătorului Ciora I. și era tutelată de o eforie şcolară compusă din 10 membrii aleşi dintre consilierii comunali.

Odată cu reforma învăţământului din 1948, în oraşul Lupeni ia fiinţa Şcoala Medie Tehnică de Cărbune, prin desfiinţarea celorlalte forme de învăţământ minier. Această şcoală preia și elevii fostei Şcoli Tehnice Miniere, gradul II (devenită între timp Şcoala de conducători minieri) și are o durată de 4 ani. În noua sa organizare, Şcoala Medie Tehnică de Cărbune și-a început activitatea în clădirile actuale ale Clubului Minier şi ale Şcolii Generale Nr. 4. Ea a funcţionat cu doua secţii, una limba română și o alta în limbă maghiară, având în vedere structura etnică a localității. Toţi elevii care erau admiși la această școală primeau, în mod gratuit, uniforma şcolară, cărţile de studiu şi rechizite şcolare.

În toamna anului 1952, Şcoala Medie Tehnica de Cărbune din Lupeni realizează un salt important în evoluţia sa. Se comasează cu alte două şcoli de acelaşi profil, respectiv cu Şcoala Medie Tehnică de Cărbune din Ticu Colonie (judeţul Cluj) şi cu cea din Vulcan–Codlea (judeţul Braşov) şi îşi mută sediul, în luna octombrie 1952, într-un nou edificiu, special construit pentru a găzdui activitățile școlii, campusul școlar fiind amplasat într-o zonă pitorească a oraşului, pe colonia de Grafit, pe Dealul lui Grui, acolo unde funcționează, de altfel, și în prezent. Aici, începând cu data de 1 septembrie 1955, îşi începe activitatea Şcoala Profesională de Ucenici de pe lângă mina Lupeni  prin reorganizarea fostei şcoli metalurgice.

În anul 1963, prin crearea Şcolii de Maiştri Minieri, ia fiinţa Grupul Şcolar Minier căruia i se adaugă apoi Şcoala Tehnică Minieră (postliceală). în anul şcolar 1968-1969 şcoala avea un efectiv de 1200 de elevi, la toate cele trei tipuri de învățământ. Începând de la 9 iunie 1972 în cadrul Şcolii Profesionale se înfiinţează Liceul Industrial, o nouă formă de învăţământ în oraşul Lupeni care , un an mai târziu, va primi numele de Grup Şcolar Industrial Minier, care va funcționa, până în 1990, sub tutela Combinatului Minier Valea Jiului, mai apoi trecând în subordinea Ministerului Educației Naționale, iar odată cu descentralizarea sistemului de învățământ, va reveni, din punct de vedere administrativ, în subordinea autorităților publice locale.

De-a lungul unui veac de activitate didactică, Liceul Industrial Lupeni s-a bucurat de prezența la catedră, atât în domeniul disciplinelor tehnice, cât și în cadrul disciplinelor de cultură generală, de profesori remarcabili, dedicați nobilei misiuni de dascăli, de echipe de conducere cu profund spirit managerial și de elevi deosebiți care au pornit, de pe băncile acestui liceu bine pregătiți pentru viață și pentru profesia pe care și-au ales-o. În tot acest timp, activitatea acestei instituții de învățământ s-a bucurat de sprijinul constant al comunității, al administrației locale și al ministerului de resort.

Actualul primar al municipiului Lupeni, el însuși absolvent al acestui liceu, este astăzi, la rândul său, dascăl de profesie. Poate și datorită tuturor acestor calități, poate și datorită modului în care înțelege să acorde acestei școli și sistemului educațional din localitate atenția pe care acestea o merită, rod al unei excelente colaborări dintre Primăria și Consiliul local al municipiului Lupeni și conducerea actuală a Liceului Tehnologic Lupeni, această prestigioasă unitate de învățământ se pregătește acum, la aniversarea unul secol de existență, pentru un nou început. Un început sub semnul modernizării la cele mai înalte exigențe în materie, odată cu demararea unui extrem de complex și ambițios program de modernizare și dotare, pentru implementarea căruia, autoritățile locale de la Lupeni au câștigat un proiect cu finanțare europeană în valoare de peste 18 milioane de lei. Potrivit primarului municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, cu ajutorul acestor fonduri, va fi refăcută clădirea liceului, având o suprafață desfășurată de 3.467 de metri pătrați. ”Sunt prevăzute lucrări de izolare termică a fațadei, inclusiv termoizolarea plăcii peste ultimul nivel și înlocuirea tâmplăriei existente din lemn, cu tâmplărie eficientă energetic, repararea acoperişului tip şarpantă, inclusiv a sistemului de colectare a apelor meteorice, modernizarea instalațiilor termice și electrice, înlocuirea pardoselilor, placarea cu faianță a pereților din băi, repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere, finisaje, intervenții la trotuare etc. Totodată, prin proiect vor fi create facilități pentru persoanele cu dizabilități. În plus, liceul va fi dotat cu mobilier şi echipamente specifice pentru buna desfășurare a procesului educațional”, explică primarul Lucian Resmeriță.

Acesta mai arată că tot aici urmează să fie implementat un alt proiect, pentru care municipalitatea din Lupeni a atras peste 6 milioane de lei, proiect derulat prin Compania Națională de Investiții. Acest proiect prevede construirea unei noi și moderne baze sportivă în campusul Liceului Tehnologic Lupeni, care va cuprinde 3 terenuri de sport, respectiv un teren pentru fotbal, un teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei si tenis, precum și o clădire anexă pentru vestiare, la care se adaugă spații pentru parcare, alei pietonale și spatii verzi.
Toate acestea nu fac  altceva decât să confirme faptul că, după un secol de activitate neîntreruptă în domeniul învățământului profesional și tehnic, Liceul Tehnologic Lupeni este și rămâne în continuare o unitate educațională de anvergură care se bucură de atenția cuvenită din partea celor care au în prezent responsabilitatea conducerii și coordonării activității acesteia, dar și misiunea de a onora așa cum se cuvine, istoria centenară a sa. ”O şcoală nu poate avea rezultate notabile fără sprijinul comunităţii fără o legătură permanentă, constantă între autorităţile locale şi reprezentanţii şcolii. Iar acum, odată cu demararea noului proiect de reabilitare, modernizare și dotare a Liceului Tehnologic, reprezintă certitudinea implicării noastre în procesul educațional, fără de care, nu ne-am putea dezvolta ca și comunitate.  Liceul Tehnologic Lupeni nu este doar o instituție de tradiție în învățământul lupenean, ci și una de care depinde foarte mult viitorul comunității noastre. Știm cu toții că investitorii caută, tot mai mult, forță de muncă formată din oameni tineri, dar bine pregătiți profesional și calificați. Împreună cu cadrele didactice de foarte bună calitate de la această unitate școlară am reușit să scriem un ambițios proiect european care are în vedere tocmai acest lucru: modernizarea spațiilor educaționale și, mai ales, dotarea atelierelor școală în care elevii vor avea la dispoziție toată infrastructura necesară și toate echipamentele specifice pentru a se califica în diverse meserii pe care le vor putea progresa cu succes imediat după absolvirea școlii. Proiectul nostru, în valoare de aproape 19 milioane de lei, din care  șapte  milioane vor fi investiți doar pentru dotări, este unul care va transforma acest liceu într-adevăr în unul de nivel european. Dincolo de aceste investiții, știu că ceea ce dă cu adevărat valoare acestei școli sunt excepționalul corp profesoral al acesteia și îndeosebi elevii pe care aceștia îi modelează. Lor, profesorilor, inginerilor, personalului auxiliar și elevilor acestui Liceu, le spun astăzi, la ceas aniversar, La mulți ani ! și le doresc ca, prin activitatea lor, fiecare în parte să-și scrie numele în cartea de aur a acestei prestigioase unități de învățământ din municipiul Lupeni”, a declarat primarul Lucian Resmeriță.
Din păcate, restricțiile impuse de pandemia de coronavirus nu au permis organizarea unor evenimente care să pună în evidență acest moment aniversar unic în viața Liceului Tehnologic Lupeni. Însă cu toții avem mulțumirea că totuși, chiar și în aceste condiții, evenimentul este consemnat și se bucură de interesul pe care-l merită cu adevărat în rândul comunității locale din municipiul Lupeni. Așa cum nu poate decât să ne bucure faptul că, în vremurile tulburi pe care le trăim, istoria acestei școli profesionale și tehnice din municipiul Lupeni merge mai departe. La mulți și prosperi ani !