INSEMEX Petroșani, partener tradițional și valoros al UPET în organizarea simpozionului internațional SIMPRO

Două dintre cele mai apreciate instituții existente în Valea Jiului, respectiv Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă și Universitatea din Petroșani, dezvoltă împreună o serie de parteneriate al căror efect este reflectat în mod special în activitatea de cercetare. Datorită acestui parteneriat, nu de puține ori, rezultatele muncii comune ale cercetătorilor din cadrul celor două instituții stau sub semnul excelenței.

În același context al colaborării și excelenței stă, de ani buni, și parteneriatul pe care cele două instituții îl au în organizarea unor evenimente de prezentare, dezbatere și analiză a muncii de cercetare și inovare, care au devenit un punct de reper pe harta națională și mondială. O nouă filă din această agendă a cooperării dintre INSEMEX Petroșani și Universitatea din Petroșani se deschide odată cu organizarea celei de-a IX-a ediții a Simpozionului Internațional SIMPRO 2021. Programat să se desfășoare în perioada 27-28 mai 2021, exclusiv on-line, simpozionul internațional multidisciplinar SIMPRO are ca obiectiv principal reunirea cercetătorilor din mediul academic și din industrie, astfel încât participanții să aibă posibilitatea de a afla mai multe despre activitățile de cercetare la nivel național și internațional.

Directorul general al INCD-INSEMEX Petroșani, dr.ing. George Artur Găman apreciază că SIMPRO a fost, este și rămâne un important punct de reper de pe agenda cercetătorilor din România și din lume, declarându-se onorat de faptul că în organizarea acestui eveniment, instituția pe care o conduce are un rol determinant. ”Suntem onorați și mobilizați de oportunitatea de a fi parteneri ai Universității din Petroșani în multe proiecte, între care se numără și organizarea acestui simpozion internațional SIMPRO. După cum știți activitatea INCD – INSEMEX se axează, în mod principal, pe partea de cercetare. Este o misiune asumată încă de la înființarea Institutului, perpetuată în timp și dezvoltată în mod continuu, iar INSEMEX efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic pe mai multe direcții. Este o cercetare de înalt nivel, pusă în slujba comunității. Ce înseamnă activitatea de cercetare și ce presupune aceasta? Înseamnă mii, zeci de mii de ore de analiză, de studiu într-o serie de domenii, înseamnă soluții tehnice pentru o serie de probleme de interes public național, înseamnă inovare. Înseamnă muncă asiduă, care a adus numeroase certificări, numeroase premii și distincții cercetătorilor, specialiștilor de la Petroșani, ca o recunoaștere directă a activității acestora. Ne bucurăm de faptul că, pentru obținerea acestor rezultate, avem alături de noi Universitatea din Petroșani care este un partener esențial al INSEMEX. Și mă refer aici în primul rând la faptul că, mare parte din echipa noastră sunt ingineri licențiați sau chiar doctori în științe inginerești, formați la școala prestigioasei instituții de învățământ superior tehnic din România, care este Universitatea din Petroșani. Și astăzi, recrutăm tineri cercetători pentru institutul nostru din rândul studenților și absolvenților acestei universități, iar cooptarea noastră în organizarea unor evenimente specifice activităților comune pe care le avem cu Universitatea din Petroșani este o misiune pe care o primit cu bucurie, cu onoare și cu responsabilitate”, spune dr. ing. George Artur Găman.

La rândul său, rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin apreciază că parteneriatul cu INSEMEX rămâne unul esențial și cu urmări benefice pentru activitatea instituției de învățământ superior din Valea Jiului. ”Parteneriatul nostru cu INSEMEX Petroșani este, indiscutabil, unul dintre cele mai bune și mai eficiente. Iar asta nu doar pentru că ei sunt partenerii noștri tradiționali, dar mai ales pentru că, numai în ultimii ani am reușit să dezvoltăm și să lărgim acest parteneriat. Împreună cu INSEMEX, și cu partenerii noștri comuni, reușim să rezolvăm unele probleme pe care le ridică și ni le solicită importanți operatori economici cărora le furnizăm experiența noastră de cercetare, experiența noastră didactică, experiența noastră din colaborările anterioare. Avem totodată, parteneriate și lucrări de cercetare iar o parte a colegilor noștri sunt experți la diferite acțiuni derulate de echipele de la INSEMEX. Mai mult, faptul că reușim să punem laolaltă experiența aceasta comună inclusiv în organizarea unor simpozioane studențești de anvergură națională și internațională cum sunt SIMPRO sau SESAM, nu face decât să confirme o dată în plus valoarea acestui parteneriat pe care-l avem cu colegii de la INSEMEX, parteneriat la care noi ținem foarte mult”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

La ediția din acest an a SIMPRO sunt invitați să participe oameni de știință, cercetători, profesori, doctoranzi și studenți, cu atât mai mult cu cât tema ediției din 2021 este una extrem de ofertantă: ”Calitate și inovare în educație, cercetare și industrie – triunghiul de succes pentru o dezvoltare economică, socială și de mediu durabilă”. În cadrul evenimentului au fost invitați să conferențieze o seamă de personalități ale vieții științifice europene, dintre care-i amintim aici pe Carsten DREBENSTEDT (de la Bergakademie Technische Universität Freiberg, Germany), Peter MOSER (de la Montanuniversität Leoben, Austria), Krzysztof KOTWICA (de la AGH University of Science and Technology, Poland), Artur GAMAN (de la NIRD INSEMEX Petroșani, Romania), Jean-Jacques WAGNER (de la IUT de Belfort-Montbeliard, France) sau Mihalis GALETAKIS (de la Technical University of Crete, Chania, Greece).

Subiectele principale care vor constitui temele de dezbatere a lucrărilor de cercetare științifică ce urmează să fie prezentate de participanții la acest important eveniment educațional au în vedere următoarele teme generale: Progrese în știința siguranței și managementul riscurilor ocupaționale; Provocări în minerit, prelucrarea mineralelor, topografie și inginerie civilă; Inginerie și protecție durabilă a mediului; Provocări inovaționale în ingineria electrică și tehnologia energetică; Dezvoltări în domeniul controlului sistemelor, tehnologiei informației și securității cibernetice; Inginerie industrială, mecanică și de transport; Matematică aplicată, informatică și fizică; Tendințe recente în afaceri, economie, drept și administrație publică; Abordări contemporane în asigurarea calității, management și marketing; Realizări în științe umaniste și sociale; Cercetare în domeniul educației, dezvoltare durabilă și studii interdisciplinare.

Tot în acest an, în luna octombrie, INSEMEX Petroșani și UPET vor participa împreună și la organizarea și desfășurarea unui alt important eveniment internațional din domeniul cercetării: Simpozionul Internațional pentru Sănătate și Securitate în Muncă SESAM 2021.