Inițiative legislative ale senatorului Lucica Muntean pentru copii și familiile acestora

În rândul activităților sale politice și parlamentare, senatorul PNL Lucica Dina Muntean acordă în continuare un rol aparte problematicii copiilor și, deopotrivă, familiilor acestora. Aceasta a evidențiat acest lucru și în aceste zile, în preajma Zilei Internaționale a Copiilor, prezentând succint câteva dintre inițiativele legislative la care, alături de alți colegi parlamentari, lucrează în cadrul comisiilor pentru Muncă, familie și protecție socială, respectiv de Învățământ și pentru Drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, din care aceasta face parte.

”Copiii reprezintă una dintre preocupările mele constante și acum, în calitate de senator de Valea Jiului, după ce întreaga mea activitate de până acum i-a avut în plan central pe cei mici, fiind preocupată îndeaproape de educația, îngrijirea și dezvoltarea acestora. În perioada premergătoare Zilei Internaționale a Copilului, multe dintre activitățile comisiilor parlamentare din care fac parte i-au vizat tocmai pe copii și, deopotrivă, familiile acestora”, a declarat senatorul Lucica Dina Muntean.

Spre exemplu, trei dintre inițiativele legislative aflate în dezbatere parlamentară vizează o serie de legi destinate copiilor și familiei, având ca puncte de interes următoarele:

  1. Acordarea unui supliment alimentar zilnic pentru antepreșcolari și preșcolari, în valoare de 15 lei, începând cu anul 2022. Prin această inițiativă se propune ca, în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, să se ofere o masă zilnică finanțată din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
  2. Instituirea gratuității transportului local al copiilor de acasă la școală și de la școală acasă, fie de către regiile sau societățile de transport local din subordinea primăriilor, fie prin organizarea de curse de transport școlar în cazul municipiilor sau orașelor cu un număr mai mare de 50.000 de locuitori.
  3. Modificarea și completarea Legii nr. 151/ 2010 privind serviciile integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor (copiilor) cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. În țara noastră, numai în anul 2019 erau înregistrate 15.537 de persoane cu tulburări de spectru autist, la care anual se adaugă aproximativ 1.000 de persoane nou diagnosticate, iar Asociația Help Autism România a înaintat două propuneri legislative care să elimine problemele majore cu care se confruntă acestea. Propunerile se referă la finalizarea procedurii de elaborare și avizare a Planului Național pentru Autism, demarat în 2018, și la necesitatea reglementării unor ocupații specifice analizei comportamentale și standardizării activității și intervențiilor de abilitare/ reabilitare, precum și monitorizării acestora.

”În cadrul ședinței reunite a comisiilor pentru învățământ și drepturile omului am stabilit unele direcții pentru îmbunătățirea vieții acestor persoane și a familiilor acestora, precum și înlăturarea dificultăților cu care se confruntă la ora actuală. Doresc să vă asigur că, și în continuare mă voi preocupa îndeaproape de problemele copiilor, astfel încât toți să aibă șansa unei vieți normale, fericite, cât mai lipsite de griji și, îndeosebi, acces egal și echitabil la sistemul educațional”, a mai declarat senatorul PNL Lucica Dina Muntean.