Ședință de îndată la CJH. Ce proiecte se vor afla în dezbatere ?

Joi, 9 septembrie 2021, de la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 201/2021 privind aprobarea proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 63 din 31 martie 2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 155 din 7 iunie 2021.