Serviciile educaționale dezvoltate de Salvați Copiii în comunități vulnerabile reduc semnificativ riscul abandonului școlar și al excluziunii educaționale

În 2020, 275.000 de copii români cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani nu erau înscriși în nicio formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal sau profesional), nivel similar cu cel din anii trecuți, în vreme ce 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial și   liceal abandonează anual școala. Rezultatele programului complex de reinserție educațională dezvoltat de Salvați Copiii România constituie o bună practică pentru limitarea fenomenului de abandon școlar: aproximativ 85% dintre copiii și tinerii din comunități vulnerabile integrați în programe de tip A Doua Șansă au continuat studiile, iar 75% dintre elevii care au participat la programe de tip Școală după Școală au înregistrat progrese școlare semnificative.

 Vreme de 42 de luni (aprilie 2018-octombrie 2021), Organizația Salvați Copiii România a derulat un program complex, ale cărui obiective majore au fost reinserția educațională a copiilor vulnerabili, consilierea și sprijinirea familiilor  și reducerea abandonului școlar în comunități defavorizate. Implicarea directă în comunitățile unde copiii au nevoie de sprijin suplimentar pentru a avea acces la educație s-a dovedit a fi metoda cea mai bună de reducere a ratei de neparticipare școlară. Valoarea totală a proiectului a fost de 8.132.781,34 lei.

Pe parcursul programului, peste 6.500 de persoane din 6 localități din județele Mureș (localitățile Bahnea și Idiciu), Brașov (Viștea de Jos), Vaslui (Negrești), Hunedoara (Lupeni), Dâmbovița (Târgoviște) și Suceava (Suceava) au fost incluse în programul Salvați Copiii:

  • 325 de copii de vârstă antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) au beneficiat de un program educațional integrat;
  •  634 de copii de vârstă școlară din învățământul primar și gimnazial au beneficiat de sprijin educațional și material prin programe de tip Școala după Școală;
  • 145 de copii si tineri care nu au finalizat educația obligatorie au beneficiat de sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă;
  • 350 de părinți/reprezentanți ai copiilor au beneficiat de activități de educație parentală;
  • 128 de persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin, au beneficiat de formare în domeniul managementului clasei de elevi;
  • Peste 5.000 de persoane, copii, părinți, membri ai comunității etc., au beneficiat de servicii de informare şi consiliere în vederea asigurării dreptului la educaţie.
  • Peste 75% dintre elevii care au participat la programe de tip Școală după Școală au reușit să-și îmbunătățească rezultatele școlare, iar aproximativ 85% dintre copiii și tinerii integrați în programe de tip A Doua Șansă au continuat studiile.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre necesitatea unor politici publice care să vizeze în mod direct menținerea copiilor vulnerabili în școală: „Părăsirea timpurie a școlii reflectă incapacitatea de readucere la școală a copiilor. E nevoie de politici publice și de programe complexe, pe termen lung, pentru menținerea copiilor vulnerabili în sistemul de educație, iar contextul social pe care îl traversăm pune probleme suplimentare. Intervențiile noastre pot fi preluate de reprezentanții autorităților locale la nivel național și suntem convinși că rezultate pozitive similare nu vor întârzia să apară.”

„Cel mai mult îmi place la Salvați Copiii că suntem ascultați, vorbim cu doamna noastră despre cum a fost astăzi, ne ajută la teme, iar restul timpului cântăm, jucăm tot felul de jocuri minunate și învățăm engleză. Nu e greu deloc, la prânz avem masă caldă, avem rechizite și tot ce e nevoie. Sper ca programul să continue, sunt încă mulți copii în școala mea care au nevoie de sprijin”, spune, la rândul său, George, un băiat de 14 ani, beneficiar Salvați Copiii.

Partenerii Asociației Salvați Copiii în derularea acestui program sunt: Ministerul Educației, unități de învățământ și autorități locale din județele Mureș (localitățile Bahnea și Idiciu), Brașov (Viștea de Jos), Vaslui (Negrești), Hunedoara (Lupeni), Dâmbovița (Târgoviște) și Suceava (Suceava). Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.