Primăria municipiului Lupeni / Anunț public

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI și PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BĂRBĂTENI  titulari ai planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Lupeni și proprietate privată aparținând Parohiei Ortodoxe Române Bărbăteni, județul Hunedoara” aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr.1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Hunedoara, str. A. Vlaicu, nr. 25, Deva, .”

PRIMAR,
RESMERIȚĂ LUCIAN MARIUS