Proiecte de investiții în dezbatere la CJH, în ședință extraordinară

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește miercuri, 20 octombrie 2021, de la ora 13.00, în ședință extraordinară convocată de îndată, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Intervenții de reparații și reamenajare Remiză Valea Albă” în situl arheologic cetatea dacică Sarmizegetusa Regia – cod LMIHD – I – s – A – 03190”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Bănița – cod LMI HD – I – s – A – 03156”;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești – Blidaru – cod LMI HD – I – s – A – 03181”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Luncani – Piatra Roșie – cod LMI HD – I – s – A – 03200”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești – Cetățuie – cod LMI HD – I – s – A – 03177”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. Orașul Petrila – prin Consiliul Local al Orașului Petrila și U.A.T. Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 707: lim. jud. Arad – Cazanesti – Vața de Jos, km 22+700 – 35+700”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672 C limita județului Gorj – Valea de Pești – DN66A, km. 40+776 – 50+309”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara” tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie Orlea (DN 66) – Cabana Râușor, km. 0+000 – km.27+500;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI – ”DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poenița Voinii – Vadu Dobrii, tronson km.0+000 – 18+180 și tronson km.21+630 – 33+575;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km.12+410 – km.15+410”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ 687 E) – Cinciș Cerna – Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – lim. Jud. Caraș-Severin, tronson km.0+000 – 15+165;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara” – DJ 685: Cârnești (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotunda”, tronson de reabilitat DJ 685 sector 2, km. 8+219 – 32+873;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ,,Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara“;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 762: Baia de CrișBulzești de Sus- Limită județ Alba, km22+253-40+600(km22+253- km35+202)”;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan km 0+000 – 7+590”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al judetului Hunedoara”DJ 686D: Brazi (DJ 685) – Riu de Mori (DJ686);
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al județului Hunedoara” DJ 687A : Hasdat (DJ 687) – Silvasu de Jos – Hateg (DJ 687G), tronson de reabilitat km 0+000 – km 16+000; Inițiator:
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) – Govajdia – Lelese, km 10+800 – km 13+410, km 14-000 – km 14+600 , km 15+050 – km 15+500”;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ 706), km 3+800 – 5+827”.