Calitatea serviciilor de salubritate, în evaluarea ADI-SGID Hunedoara

Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ”Serviciu Integrat de Gestionare a Deșeurilor” (ADI-SIGD) Hunedoara intenționează să evalueze activitatea prestată de cei doi operatori care acționează pe raza județului Hunedoara pentru colectarea, selectarea și managementul deșeurilor – SC Supercom SA, respectiv SC Brai-Cata SRL – prin intermediul unui sondaj efectuat în rândul cetățenilor.

În acest scop, a fost elaborat un chestionar cu 8 întrebări, chestionar prin care ADI SIGD Hunedoara oferă locuitorilor din județ posibilitatea de a evalua calitatea serviciului de salubrizare prestat de către operatorul din zona de delegare. ”Percepţia locuitorilor în ceea ce priveşte prestaţia operatorului de salubrizare ne va fi de un ajutor deosebit întrucât suntem preocupaţi să identificăm și din partea cetățenilor ariile în care operatorul de salubrizare trebuie să-și îmbunătățească serviciile și să ia măsuri în acest sens”, spune Dan Stoian, managerul general al ADI-SGID Hunedoara.

În acest scop, cetățenii din județul Hunedoara sunt invitați să răspundă, prin intermediul acestui chestionar on-line, la următoarele întrebări:

  • Cum apreciaţi respectarea frecventelor de colectare și transport a deșeurilor menajere stabilite prin contract (mixt rezidual, reciclabile) de către operator?
  • Cum apreciați activitatea operatorului cu privire la activitățile de spălare a containerelor? Considerați că acestea sunt curate?
  • Cum apreciați activitatea operatorului cu privire la activitățile de igienizare a platformelor plurifamiliale în urma activităților de colectare? Considerați că acestea sunt curate?
  • Considerați că punctele de colectare sunt mobilate corespunzător cu recipienți de către operator, în vederea asigurării capacităților de colectare a deșeurilor menajere pe cele 4 fracții ale sistemului: mixt rezidual (container negru), plastic metal (container galben), hârtie carton(container albastru) și sticlă (clopot verde)?
  • Considerați că mașinile de colectare și transport folosite de către operator în activitatea propriu zisă sunt corespunzătoare serviciului prestat, acestea sunt curate?
  • Cum apreciați activitatea de informare și conștientizare a publicului realizată de către operatorul de salubrizare cu referire la colectarea selectivă a deșeurilor menajere? Ați avut acces la căile de informare utilizate de acesta (media, pliante, afișe, etc)?
  • Cum apreciați activitatea operatorului cu privire la campaniile trimestriale de colectare a deșeurilor voluminoase? Sunteți informat cu referire la acestea?
  • Cum apreciați activitatea operatorului cu privire la campaniile semestriale de colectare a deșeurilor periculoase? Sunteți informat cu referire la acestea?

Cetățenii care doresc să participe la acest sondaj de evaluare a activității operatorilor serviciilor de salubritate din județul Hunedoara pot să-și exprime gradul propriu de satisfacție, prin completarea chestionarului on-line, care poate fi accesat urmând linkul următor:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgs_BYmdV5gUkaMzI8DjrDahPmzfawVisyFMw_PJpK12A_0w/viewform?fbclid=IwAR3rMpxRd3tA1_gLvJhmyA8VO0a6lhofbyRPKqNc8O2R6_Wqrg3RKxh_H7k