Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 17 decembrie 2021

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 17 decembrie 2021
Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 17 decembrie 2021

Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, privind aducerea la cunostinţa publică a faptului că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 17 decembrie 2021, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” doamnei Cosana Vinca – „Tezaur uman viu”, cântăreață neprofesionistă de muzică vocală tradițională;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecției Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării drumului comunal DC 58A, cuprins între km 0+000 la km 2+200 de la intersecția cu drumul județean DJ668A până la cetatea dacică Costești – Cetățuia, din categoria drumurilor de interes local în categoria drumurilor de interes județean;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul “Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” şi care se finanţează din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (FIID);

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea bunului ”Teren de sport multifuncțional” din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Comunei Băcia;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 874/1975/22.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg și a Contractului nr.1760/760/27.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara și modificare Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.24/2019 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare Turistică a județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Intrebări, interpelări