”Stakeholders Day” la Universitatea din Petroșani

Home Educație ”Stakeholders Day” la Universitatea din Petroșani
”Stakeholders Day” la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani a fost luni, 20 decembrie 2021, gazdă a evenimentului intitulat ”Stakeholders Day” organizat în regim mixt (respectiv în sistem online și face-to-face) împreună cu stakeholderii implicați în derularea și implementarea proiectului EURECA- PRO.

Ziua stakeholderilor a reprezentat unul dintre evenimentele planificate în cadrul proiectului care a celebrat toți stakeholderii implicați în activitățile Eureca-Pro derulate în perioada de implementare a proiectului.

În deschiderea evenimentului, Rectorul Universității din Petroșani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai a adresat un mesaj invitaților, reprezentanți ai mediului de afaceri din Valea Jiului și ai mediului academic. Acesta a arătat că ”EURECA-PRO constituie unul dintre cele mai importante proiecte ale Universității din Petroșani derulat în parteneriat cu încă șase universități europene de prestigiu: Universitatea din Leoben – Austria, Universitatea Minieră și de Tehnologie din Freiburg – Germania, Universitatea din Leon – Spania, Universitatea Tehnică din Creta – Grecia, Universitatea de Tehnologie din Silezia – Polonia și Universitatea de Științe Aplicate „Mittweida” din Germania.”

De asemenea, coordonatorul proiectului, prof. univ. dr. ing. Dan Codruț  Petrilean a făcut o scurtă prezentare a contextului Eureca-Pro și a rezultatelor atinse în cadrul proiectului.

O altă secțiune importantă realizată în cadrul evenimentului a fost dezbaterea în cadrul mesei rotunde a unor aspecte ce au vizat nevoile, așteptările și propunerile reprezentanților mediului de afaceri, iar în urma dialogului colaborativ au fost generate cȃteva propuneri importante care vizează viitorul sustenabil al parteneriatului mediului academic cu mediul de afaceri, respectiv:

  • conturarea unui nucleu de cercetare-inovare în care să fie implicate părțile co-interesate;
  • realizarea unor programe de internship;
  • conturarea unui cadru colaborativ ”win-win” în care să fie implicați deopotrivă cadre didactice de la facultățile de profil, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri;
  • stabilirea în comun acord cu specialiștii mediului de afaceri a unor teme de licență ancorate la nevoile pieței; punerea accentului pe proiectare și pe dezvoltarea unor proiecte colaborative;
  • îmbunătățirea curriculei anumitor specializări care să aducă plus-valoare calității procesului de învățămȃnt prin adăugarea unor discipline facultative pliate la necesitățile mediului de afaceri.

În finalul dezbaterii au fost adresate mulțumiri tuturor stakeholderilor pentru sprijinul acordat Universității din Petroșani în derularea acestui proiect educațional.

Tot în cadrul ”Stakeholders Day”, la Universitatea din Petroșani a avut loc și workshopul intitulat ”Educație-Administrație-Mediul de afaceri” în care stakeholderii invitați au exprimat diverse puncte de vedere asupra celor trei segmente vizate.