Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

  1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara’’.

Proiectul de hotărâre, afișat în data de 04.01.2022, poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 14.01.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.