Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani a fost reacreditată

Home Educație Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani a fost reacreditată
Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani a fost reacreditată

Activitățile academice derulate de Universitatea din Petroșani au trecut, în anul 2021, printr-un riguros proces de verificare și analiză din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Universitar (ARACIS). Evaluarea calității actului educațional s-a finalizat cu obținerea statutului de ”Universitatea cu grad de încredere ridicat”, acesta fiind cel mai mare calificativ acordat de ARACIS. Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin spune că, în istoria instituției de învățământ superior din Valea Jiului, acest calificativ a fost unul constant, unul care definește calitatea procesului educațional oferit de această școală superioară cu o tradiție de peste șapte decenii.

Componentă importantă în cadrul activităților didactice de pregătire superioară din cadrul Universității din Petroșani, Școala Doctorală a fost, la rândul ei, în anul 2021, evaluată în vederea obținerii documentelor de re-acreditare. ”Procesul de acreditare al școlilor de doctorat, derulat de ARACIS, este unul complex și vizează atât acreditarea în ansamblu a Școlii Doctorale, cât și obținerea acreditării pentru fiecare domeniu de doctorat în parte. Am trecut în 2021 și prin acest proces de evaluare, iar în ultimele zile ale anului trecut am primit și vestea bună că atât Școala Doctorală de la Universitatea noastră, cât și cele patru domenii de doctorat pe care le organizăm, au fost acreditate pentru o nouă perioadă de 5 ani. Este un rezultat care ne onorează și care ne certifică faptul că atât infrastructura noastră educațională, dar mai ales echipa noastră de cadre didactice și conducătorii de doctorat se ridică la cerințele calitative pe care le implică această etapă de pregătire superioară”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

De altfel, acesta reamintește că Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani s-a bucurat de prestigiu încă de la înființarea sa, iar specialiștii care au obținut aici titlul de doctor în științe inginerești au devenit profesioniști apreciați și respectați în domeniul tehnic, nu doar în România, ci peste tot în lume. Acesta este poate și unul din principalele motive pentru care Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani se bucură de interes nu doar din partea unor absolvenți de învățământ superior tehnic din România, ci și din alte țări ale lumii. ”Am avut și avem și acum doctoranzi din România, dar și din Franța, din Siria, din Austria sau chiar din Statele Unite ale Americii. În plus, datorită parteneriatelor pe care le avem cu alte prestigioase instituții academice din Europa, putem dezvolta programe de doctorat în co-tutelă, fapt care aduce un salt calitativ și mai mare pentru doctoranzii noștri”, spune rectorul UPET, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

În ultimii ani, efectele saltului calitativ al Școlii Doctorale s-au resimțit în mod activ și în activitatea de cercetare, multe din lucrările de specialitate ale doctoranzilor de aici dar și majoritatea tezelor de doctorat susținute de aceștia dovedind-u-se a fi nu doar de certă actualitate, ci fiind apreciate și premiate ca atare, cu medalii de aur și premii speciale la Saloanele de Inventică unde acestea au fost prezentate.

Toate acestea constituie argumentele care au făcut posibilă reacreditarea, fără nici un fel de emoții, a Școlii Doctorale de la Universitatea din Petroșani, iar regretul actualului rector este poate doar acela că aceasta nu mai are, în prezent, atât de mulți conducători de doctorat pe cât de mare este interesul celor care doresc să-și desăvârșească aici studiile de pregătire academică superioară. ”Ne bucurăm încă de prezența în rândul conducătorilor de doctorat de la Universitatea noastră a unor eminenți profesori universitari, chiar dacă unii dintre aceștia s-au pensionat, dar au rămas alături de noi în conducerea de doctorat. Am reușit însă, în ultimii ani să formăm și alți conducători de doctorat, iar în anii următori ne vom strădui să venim în sprijinul profesorilor noștri mai tineri, pentru ca aceștia să-și asume rolul de a deveni conducători de doctorat și să realizeze condiționalitățile legale pe care le implică acest lucru. În ansamblu, pot spune că sunt mândru de Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani, pe care eu însumi am absolvit-o și unde mă număr, în prezent, între coordonatorii de doctorat, iar obținerea unei noi acreditări a acestei Școli Doctorale nu face decât să confirme prestigiul acesteia, așa cum cariera profesională a absolvenților noștri de doctorat o desăvârșește”, a mai spus prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani funcționează din 1959, iar primele teze de doctorat au fost susținute aici în 1962. De atunci, peste 650 de specialiști în domeniul științelor inginerești au obținut sub egida acestei școli titlul de doctor. În prezent, 162 de studenți doctoranzi se pregătesc în cadrul Școlii Doctorale de la Universitatea din Petroșani, sub coordonarea unor prestigioși profesori precum: Victor Arad, Dumitru Bădulescu, Eugen Cozma, Nicolae Dima, Carmen Florea, Dumitru Fodor, Ion Gâf Deac, Mircea Georgescu, Tudor Goldan, Ferencz Koronka, Iosif Kovacs, Sanda Krausz, Maria Lazăr, Ilie Onica, Florin Popescu, Sorin Mihai Radu, Ilie Rotunjanu, Mihaela Toderaș, Joel Samuel Vereș, Monica Leba, Emil Pop, Marius Cioca, Nicolae Iliaș, Roland Moraru, Dan Codruț Petrilean, Dragoș Gabriel Vasilescu, Eduard Edelhauser, Andreea Ionică și Nicolae Cătălin Popescu.

Potrivit evaluării instituționale și deciziei emise de ARACIS, Școala Doctorală a Universității din Petroșani a fost acreditată pentru organizarea specializărilor de doctorat în domeniile: Ingineria Sistemelor, Inginerie Industrială, Ingineria și Management, Mine, Petrol și Gaze.