Anul 2021 a consemnat, în județul Hunedoara, o rată a șomajului de 3,64 %

Home Economie Anul 2021 a consemnat, în județul Hunedoara, o rată a șomajului de 3,64 %
Anul 2021 a consemnat, în județul Hunedoara, o rată a șomajului de 3,64 %

Potrivit unei informări transmise de Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, la sfârșitul anului 2021, în evidențele instituției erau înregistrați 6.231 șomeri (din care 2.978 femei), rata șomajului fiind de 3,64 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,49 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0.15 pp.

Din totalul de 6.231 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.018 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.213 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.032  șomeri provin din mediul rural și 4.199  sunt din mediul urban. Cei mai mulți dintre aceștia aparțin grupei de vârstă cuprinse între 40-49 de ani (1748) iar cei mai puțini aparțin grupei de vârstă cuprinse între 25-29 de ani (311).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 25 %, iar 19 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 17 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 3 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 871 persoane foarte greu ocupabile, 1.633 greu ocupabile, 2.457 mediu ocupabile, iar 1.270 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.