Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara

Home Administrație Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara
Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara

A fost semnat contractul privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”, acesta fiind primul proiect derulat de Consiliul Județean Hunedoara prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Proiectul are ca obiective dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului.

Prin intermediul acestui proiect, vor fi dezvoltate cerințele pentru implementarea, menținerea si îmbunătățirea unui sistem de management anticorupție, cu beneficii pe termen scurt și lung asupra serviciilor publice furnizate de instituție și unitățile subordonate.

Durata proiectului este de 12 luni și are o valoare totală de 414.585 lei, din care 8.291 lei reprezintă cofinanțarea din partea Consiliului Județean Hunedoara.