Primăria Lupeni întocmește Planul de activități sezoniere și invită firmele să depună solicitări de personal necesar pentru acest scop

Home Administrație Primăria Lupeni întocmește Planul de activități sezoniere și invită firmele să depună solicitări de personal necesar pentru acest scop
Primăria Lupeni întocmește Planul de activități sezoniere și invită firmele să depună solicitări de personal necesar pentru acest scop

Potrivit legislației în vigoare, autorităților publice locale le revine în fiecare an obligația de a întocmi un Plan al activităților sezoniere în scopul valorificării forței de muncă locale disponibile, pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiare care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ – teritoriale.

În acest scop, potrivit noilor prevederi legislative în materie, persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, trebuie să se adreseze primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, cu numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere. Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile legii.

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță este primul care a deschis procedurile de implementare a Planului de activități sezoniere pe raza municipiului Lupeni. ”Planul de acțiune pentru activități sezoniere se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere disponibile pe raza localității, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere. Pentru noi este foarte important acest plan, deoarece pe de o parte există oameni aflați în căutarea unui loc de muncă, iar pe de altă parte, există și agenți economici sau persoanele fizice autorizate care au nevoie de forță de muncă, pentru o perioadă limitată de timp, de câteva luni, fie în domeniul serviciilor turistice, fie în activitățile agricole și zootehnice, dar și în alte domenii de activitate”, explică primarul Lucian Resmeriță.

În vederea întocmirii planului de activități sezoniere, Primăria municipiului Lupeni invită persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza administrativă a municipiului Lupeni, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, pentru a depune o solicitare în acest sens. Solicitarea va fi însoțită de acte doveditoare din care să rezulte că pot desfășura activități sezoniere. Programul de depunere a solicitărilor: de luni până vineri, orele 730-1300. Pentru informații suplimentare, puteți contacta autoritățile locale de la Lupeni la telefon/fax: 0254560725, sau 0254560515 ori prin e-mail, la adresa: primaria@e-lupeni.ro

Primarul Lucian Resmeriță informează totodată că repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile Legii 416/2001– privind venitul minim garant. De asemenea, acesta precizează că remunerarea activității desfășurate de zilieri, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri ale acestora se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr.52/2011-privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.