Tinerii din județul Hunedoara pot participa la meditațiile oferite de UPT pentru elevii care dau examenul de bacalaureat și admiterea la facultate

Home Educație Tinerii din județul Hunedoara pot participa la meditațiile oferite de UPT pentru elevii care dau examenul de bacalaureat și admiterea la facultate
Tinerii din județul Hunedoara pot participa la meditațiile oferite de UPT pentru elevii care dau examenul de bacalaureat și admiterea la facultate

În fiecare an, Universitatea Politehnica Timișoara vine în sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le acestora cursuri gratuite de pregătire la matematică și chimie, utile atât pentru cei care doresc să urmeze una dintre facultățile instituției, cât și pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Chiar dacă sunt adresate în special potențialilor săi studenți, indiferent de facultatea pentru care optează și independent de forma admiterii (concurs cu probe de verificare a cunoștințelor sau concurs de dosare), participanților la cursuri nu li se solicită nici un fel de angajament faţă de UPT.

UPTeConectează!

Departamentul de Matematică din cadrul Universității Politehnica Timișoara continuă tradiționalele lecții de matematică pentru pregătirea elevilor și a viitorilor studenți, oferindu-le șansa de a obține rezultate remarcabile atât în ceea ce privește promovabilitatea bacalaureatului, cât și a admiterii la facultate.

Temele dezbătute urmează conţinutul Culegerii de probleme de matematică” pentru examenul de admitere la Universitatea Politehnica Timişoara, publicată la Editura Politehnica și disponibilă gratuit, în format electronic, la adresa: https://bit.ly/CulegereAdmitereUPT2022

Conținutul probei scrise a concursului de verificare a cunoștințelor (tip grilă) la matematică urmează programa de bacalaureat de la disciplina matematică.

Programarea lecțiilor este următoarea:

 • 19.02.2022 – Lecția #1: Mulțimea numerelor reale. Tipuri de raționament. Șiruri și Progresii. Funcţia de gradul al doilea;
 • 26.02.2022 – Lecția #2:  Funcția putere. Funcţia exponenţială şi funcţia logaritmică. Sisteme de ecuaţii neliniare. Numere complexe;
 • 05.03.2022 – Lecția #3,: Analiză combinatorie. Binomul lui Newton. Probabilități;
 • 12.03.2022  – Lecția #4: Matrice, determinanţi, sisteme liniare;
 • 19.03.2022 – Lecția #5: Funcţii trigonometrice şi aplicaţii în geometria plană;
 • 26.03.2022 – Lecția #6: Vectori în plan. Geometrie analitică;
 • 02.04.2022 – Lecția #7: Limite de funcţii. Asimptote;
 • 09.04.2022 – Lecția #8: Funcţii continue. Funcţii derivabile;
 • 07.05.2022 – Lecția #9: Aplicaţii ale derivatelor în studiul variaţiei funcţiilor;
 • 14.05.2022 – Lecția #10: Primitive şi integrale definite;
 • 21.05.2022 – Lecția #11: Proprietățile integralei definite;
 • 28.05.2022 – Lecția #12: Structuri algebrice;
 • 04.06.2022 – Lecția #13: Probleme de sinteză. Recapitulare.

Lecțiile online de matematică, ediția 2022 se vor desfășura în perioada 19 februarie – 4 iunie, în zilele de sâmbătă, între orele 10:00 – 12:30, urmând să fie postate și pe pagina de Facebook a Universității Politehnica Timișoara.

Linkul de înscriere este https://upt-.zoom.us/webinar/register/WN_hwrmg317QMCnSnSlFkYMqA

Cu UPT învăț Chimie”

Programul de meditații gratuite la discipinele Chimie Anorganică și Chimie Organică intitulat „Cu UPT învăț CHIMIE” vine în întâmpinarea elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, oferind cursuri gratuite de pregătire predate de cadre didactice universitare de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul UPT. Prin acest program se urmărește aprofundarea cunoștințelor în domeniile menționate, formarea de competențe necesare absolvenților de liceu, precum și familiarizarea elevilor cu cerințele subiectelor pentru susținerea examenului de bacalaureat.

Concret, se vor organiza două grupe de elevi care vor urma sedințele de meditații la cele două discipline propuse, Chimie Anorganică și Chimie Organică, conform unei structuri și succesiuni a temelor predate stabilite pe baza programelor aprobate pentru probele scrise din cadrul examenului național de bacalaureat.

Ședințele de pregătire sunt gratuite pentru elevi și se vor desfășura online pe platforma Zoom Conference, simultan pentru cele două grupe, în perioada 19 februarie – 7 mai 2022, în fiecare zi de sâmbătă, în intervalul orar 12:00 – 14:00.

Înscrierea se face completând online formularul: https://forms.gle/ftKwKxRyd3crAnBB7

Programarea lecțiilor de chimie:

 • 19.02.2022 – Prezentarea facultății și activități organizatorice;
 • 26.02.2022 – Lecția #1, Partea I: Prezentarea specializărior din domeniul Inginerie Chimică; Partea II: Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice (chimie anorganică); Structura și compoziția substanțelor organice. Clasificarea compușilor organici/ Tipuri de reacții chimice în chimie organică (chimie organică);
 • 05.03.2022 – Lecția #2, Partea I: Prezentarea specializărilor din domeniile Ingineria Mediului și Ingineria Produselor Alimentare; Partea II: Legături chimice. Interacții între atomi, ioni, molecule (chimie anorganică); Alcani (chimie organică);
 • 12.03.2022 – Lecția #3, Partea I:  Prezentarea Ligii Studenților Chimiști din Timișoara; Partea II: Starea gazoasă (chimie anorganică); Alchene (chimie organică);
 • 19.03.2022 – Lecția #4, Partea I: Prezentarea Bibliotecii UPT; Partea II: Soluții apoase (chimie anorganică); Alchine (chimie organică);
 • 02.04.2022 – Lecția #5, Partea I: Prezentare experimente; Partea II: Reacții redox. Aplicații ale reacțiilor redox (chimie anorganică); Arene. Benzine (chimie organică);
 • 09.04.2022 – Lecția #6, Partea I:  Prezentarea companiilor partenere; Partea II: Noțiuni de termochimie (chimie anorganică); Alcooli/ Acizi carboxilici (chimie organică);
 • 30.04.2022 – Lecția #7, Partea I: Prezentarea bazelor sportive și a cluburilor sportive UPT; Partea II: Noțiuni de cinetică chimică (chimie anorganică); Grăsimi. Agenți tensioactive. Aminoacizi. Proteine. Zaharide (chimie organică);
 • 07.05.2022 – Lecția #8, Partea I: Beneficii UPT pentru studenți; Partea II:  Calcule chimice (chimie anorganică); Calcule chimice. Utilizări ale substanțelor studiate (chimie organică).