Apa Serv Valea Jiului / Anunț public de mediu

Home Anunțuri Apa Serv Valea Jiului / Anunț public de mediu
Apa Serv Valea Jiului / Anunț public de mediu

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. cu sediul în localitatea Petroșani str. Cuza-Vodă, nr. 23 jud. Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru REȚELE DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI REȚELE DE CANALIZARE ÎN AGLOMERAREA PETROȘANI cu punctul de lucru Aglomerarea Petroșani (municipiile Vulcan, Petroșani și orașele Aninoasa ,Petrila) județul Hunedoara.

Informațiile se pot abține la sediul APM Hunedoara , din Deva, str.A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8-16)și vineri (orele8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.