Front comun pentru diminuarea arderilor de vegetație uscată

Home Stiri la zi Front comun pentru diminuarea arderilor de vegetație uscată
Front comun pentru diminuarea arderilor de vegetație uscată

Prefectul județului Hunedoara a aprobat planul de acțiune propus de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara pentru reducerea riscului de incendii produse la fondul forestier, mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale pe teritoriul judeţului Hunedoara.

Planul urmărește concentrarea efortului comun al tuturor instituţiilor implicate pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor care au folosit focul deschis în vederea igienizării / incendierii terenurilor (păşuni, mirişti, terenuri virane, etc.).

De asemenea se urmărește asigurarea unui răspuns eficient şi coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii de vegetaţie, cu manifestări deosebit de rapide şi efecte nelimitate în timp, având ca rezultat distrugeri semnificative ale fondului forestier, afectarea culturilor, crearea de blocaje/întreruperi pe căile de comunicaţii, distrugerea bunurilor materiale sau chiar pierderea de vieţi omeneşti.

Planul are o dimensiune preventivă dar și o alta de descurajare a utilizării focului deschis în spații deschise de către fermieri.

Segmentul preveniv prevede desfășurarea de acțiuni comune cu reprezentanți din cadrul ISU Hunedoara, APIA și Garda Națională de Mediu în scopul informării fermierilor privind interdicția utilizării focului deschis la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente.

La nivelul UAT-urilor se vor constitui patrule formate din membrii SVSU pentru identificarea şi supravegherea zilnică a zonelor (păşuni, mirişti, terenuri virane, etc) predispuse la a fi incendiate.

Pentru descurajarea igienizării cu foc a terenurilor I.S.U. Hunedoara va executa controale la nivelul SVSU cu privire la modul de executare a acţiunilor de informare preventivă şi patrulare în perioadele şi zonele cu risc ridicat de incendii de vegetaţie. În plus, la nivelul UAT se vor constitui patrule mixte alcătuite din reprezentanţi din cadrul ISU, IPJ, IJJ, Direcţia Silvică, Garda Forestieră pentru sancţionarea persoanelor identificate care au folosit în mod intenţionat focul deschis.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Hunedoara are misiunea de a comunica măsurilor de interzicere a igienizării terenurilor prin incendiere către toţi proprietarii de terenuri care au accesat subvenţii agricole precum şi consecinţele nerespectării acestor măsuri.

În perioada ianuarie – februarie 2022 inspectorii din cadrul Agenției de Plăți si Intervenție pentru Agricultură – Hunedoara au realizat, deja, controale la 122 fermieri cu 211 parcele declarate la APIA ce însumează o suprafață totală găsita arsă de 235 hectare. Cei 122 fermieri vor fi eșantionati la controlul clasic pe teren și vor suferi o diminuare a plătilor cu minim 5% din totalul sumei cuvenite pentru întreaga ferma.

APIA poate aplica sancţiuni administrative sub forma unor reduceri sau a unor excluderi din cuantumul total al plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate beneficiarului de la 5% până la 100% din valoarea subvenției. Măsura se aplică în situaţia în care nu sunt respectate normele privind ecocondiţionalitatea în orice moment în cursul anului calendaristic în cauză şi când respectiva neconformitate este rezultatul unei acţiuni sau omisiuni direct imputabile beneficiarului care a solicitat plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin.

APIA-Hunedoara comunică faptul că în anul 2021 cea mai mare penalitate suferită de un fermier, din cauza identificării pe teren a unei suprafete agricole arse, a fost de 21.855 lei.

De asemenea, precizăm faptul că arderea miriştilor şi a resturilor vegetale afectează grav solul. Astfel, creşte riscul la eroziune a terenului iar în atmosferă se degajă CO2, conducând la amplificarea gazelor cu efect de seră.