Consiliul județean Hunedoara / Anunț transparență decizională proiect CJH

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț transparență decizională proiect CJH
Consiliul județean Hunedoara / Anunț transparență decizională proiect CJH

Având în vedere dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, privind aducerea la cunostinţa publică a următorului proiect de hotărâre:

1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de vizitare a unor monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO, aflate în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara’’.