Geoecologia, simpozion național studențesc la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani

Home Educație Geoecologia, simpozion național studențesc la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani
Geoecologia, simpozion național studențesc la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani

Manifestare științifică și educațională de excepție în arealul Văii Jiului, Simpozionul Național Studențesc ”Geoecologia” se află, în acest an, în fața ediției cu numărul nouăsprezece.

Evenimentul, organizat de Universitatea din Petroșani, sub egida Facultății de Mine, în parteneriat cu organizațiile studențești din cadrul instituției de învățământ superior din Valea Jiului, este programat să de desfășoare la Petroșani, în perioada 12-14 mai 2022, alături de alte evenimente similare organizate în mediul academic al Văii Jiului.

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, ”Geoecologia” este un simpozion dedicat studenților, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul școlilor superioare de învățământ tehnic din România, precum și cercetătorilor din domeniile ingineriei, fiind în același timp un bun prilej de expunere a unor proiecte inovative dar, mai ales, un excelent prilej de dezbatere și schimb de experiență pe tărâmul științei.

La rândul său, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, decanul Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani arată că, ediția din acest an a Simpozionului Național Studențesc ”Geoecologia” se va derula pe următoarele domenii:

* Geologie (cu subdomenii în: Mineralogie, Petrologie, Geochimie; Paleontologie, Stratografie și Geologie Istorică; Zăcăminte de s.m.u., Geologie economică; Hidrogeologie, Geofizică, Geomecanică și Geologie Industrială);

* Ingineria Mediului și Valorificarea Deșeurilor (cu subdomenii în: Ecologie, Poluarea și Protecția Mediului,  Impactul activităţilor antropice; Reabilitarea zonelor afectate de activităţile antropice, Utilizarea și reutilizarea golurilor subterane ; Valorificarea şi gospodărirea deşeurilor, Reciclarea şi prelucrarea resurselor secundare, Resurse alternative; Tehnologii neconvenţionale);

* Inginerie civilă, topografie, cadastru, GIS (cu subdomenii în: Construcţii subterane şi de suprafaţă; Topografie generală şi minieră; Cadastru imobiliar, cadastru funciar, cadastru apelor şi cadastru agricol; GIS);

* Inginerie economică și Ingineria și Managementul Calității (cu  subdomenii în Management şi marketing;  Eficienţa investiţiilor; Informatică aplicată);

* Inginerie minieră și ingineria securității în industrie (cu subdomenii în: Metode şi tehnologii moderne de exploatare a zăcămintelor de s.m.u.; Ingineria rocilor cu aplicaţii în minerit;  Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă);

Simpozionul cuprinde de asemenea și o secțiune dedicată elevilor din învățământul tehnic preuniversitar, care pot depune Lucrări care vor aborda teme actuale de geoecologie și turism sau oricare dintre cele enumerate mai sus.

Participanții trebuie să se înscrie în vederea participării la acest simpozion până cel târziu în data de 20 aprilie 2022, înscrierile derulându-se prin completarea formularului online disponibil pe platforma dedicată (https://www.upet.ro/geoeco/2022/). De asemenea, lucrarea propusă, în extenso, redactată conform instrucțiunilor disponibile pe aceeași platformă, vor fi transmise ulterior prin email, la adresa geoecologia@upet.ro până la data desfășurării simpozionului sau pot fi predate moderatorilor secțiunii în ziua susținerii.